Ajankohtaista

Maarit Feldt-Rantashared video on Instagram

Vår natur är underbar och det finns många fina ställen i Raseborg. Det är lätt att förstå att många vill bo och också besöka vår stad. Vi vill göra vår stad ännu mera attraktiv. - Meillä on upea luonto ja monia hienoja nähtävyyksiä ja vierailukohteita. On helppo ymmärtää miksi monet haluavat asua täällä ja myös matkailijoita ja kesäasukkailta riittää. Haluamme kehittää kaupungistamme vielä entistäkin houkuttelevamman. #kommunalvalet #kuntavaalit #allaskamed #pidetäänkaikkimukana #helaraseborg #kokoraasepori @petrapaulina @syss3 @cgrundstrom maaritfeldtranta

SDPshared image on Instagram

Työn ja perhe-elämän yhdistämisestä on tehtävä nykyistä helpompaa. Uudenlainen joustava koulupäivä lisäisi perheen arjen yhteisiä tunteja, iltoja vanhemmille ja lapsille. Tähän tarvitsemme yhteistyötä kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Ensi keskiviikkona alkaa kuntavaalien ennakkoäänestys. Tutustu SDP:n inhimillisemmän Suomen ratkaisuihin: vaali.sdp.fi. #kuntavaalit #kaikkimukana #sdp #sosialidemokraatit #kunnat #perhe #lapset #koulutus #harrastussosialidemokraatit

Sosialidemokraatit SDPshared photo on Facebook

Työn ja perhe-elämän yhdistämisestä on tehtävä nykyistä helpompaa. Uudenlainen joustava koulupäivä lisäisi perheen arjen yhteisiä tunteja, iltoja vanhemmille ja lapsille. Tähän tarvitsemme yhteistyötä kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Ensi keskiviikkona alkaa kuntavaalien ennakkoäänestys. Tutustu SDP:n inhimillisemmän Suomen ratkaisuihin: https://vaalit.sdp.fi/ratkaisut/perheille-enemman-yhteista-aikaa/Sosialidemokraatit SDP

Ville Skinnarishared image on Instagram

Kyllä brändi - Suomelle jaei bulkki - Suomelle. Hausjärven kuntavaalikiertueen parhaat herkut löytyy Hikiältä. Hikiän Kyrsä ja Hikiän Velli.villeskinnari

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

SDP:n kansanedustaja Sirpa Paateron mukaan oli yllättää kuulla, kuinka ”Senaatti 2” on jo perustettu ennen kuin varsinainen maakuntalaki on lähelläkään päätöksentekoa. Asia tuli esille, kun uutisoitiin johdon palkkaamisesta ilman avointa hakua, eli ”kun tiedämme jo parhaat”-periaatteella. – Näin siis uuden maakuntahallinnon ensimmäiset hyvän hallinnon ja demokratian vastaiset päätökset alkavat jo näkyä, Paatero toteaa.Sosialidemokraatit SDP

Demokraattishared image on Instagram

Oriveden torilla on ämpärimeininkiä! Raija Vuori, Oriveden nuorin ehdokas Lauriina Lehtonen ja Ilkka Hjerppe olivat torilla hyvillä mielin juttelemassa kuntalaisten kanssa.demokraatti

Sosialidemokraatit SDPshared photo on Facebook

Osallistutaan yhdessä maailman suurimmalle kynttiläillalliselle ja näytetään valomerkki ilmaston puolesta sammuttamalla turhat valot. Viime vuonna 1,6 miljoonaa suomalaista osallistui tavalla tai toisella Earth Houriin - eiköhän laiteta vieläkin paremmaksi tänä vuonna. Jaa kuvaa, jos aiot osallistua!Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen vetoaa hallitukseen, että se kuuntelisi jälleen kätilöitä ja hoitajia, kuten se teki palkkoja leikkaavien pakkolakien perumispäätöksessään.Sosialidemokraatit SDP

Mäkisalo-Ropponen: Yhdessä tekeminen kunniaan!

Ajankohtaista, Yleinen 09:52

Merja Mäkisalo-Ropponen

Suomen itsenäisyyden 100-vuotis juhlavuoden teemana on Yhdessä, Tillsammans. Teema on hyvä, mutta samalla erittäin vaativa.

Yhdessä tekeminen on usein vaikeampaa kuin yksin tekeminen. Esimerkiksi monissa työyhteisöissä vallitsee edelleen yksin työskentelyn tai näennäisen yhteistyön kulttuuri.Yksin työskennellen tai näennäistä yhteistyötä tehden työyhteisössä ei saada käyttöön kaikkia siellä olevia mahdollisuuksia. Yhdessä tekeminen lisää myös työhyvinvointia, jolla on tutkimusten mukaan myönteisiä vaikutuksia esimerkiksi työn tuottavuuteen.

Olemme ihmisinä hyvin erilaisia ja joillakin meistä on jo synnynnäiset valmiudet ja tahtotila yhdessä tekemiseen. Joidenkin persoonallisuuteen sopisi paremmin yksin puurtaminen. Kysymys ei ole arvoasetelmasta tai siitä, että toinen on hyvä tapa ja toinen on huono tapa. Kysymys on siitä, että nämä asiat on saatava riittävään tasapainoon työyhteisössä. Tarvitsemme itsenäistä työotetta ja itseohjautuvuutta, mutta yhä enenevässä määrin tarvitsemme myös yhteistä näkemystä, yhteisiä tavoitteita ja yhdessä oppimista. Yhdessä tekemisen taitoja voi kehittää ja siksi esimerkiksi kaikkeen ammatilliseen koulutukseen eri tasoilla tulisi sisällyttää entistä enemmän näiden taitojen opiskelua. Opettajakoulutuksessa tulisi antaa riittävät valmiudet todelliseen yhdessä tekemiseen, sillä jos opettaja ei hallitse näitä taitoja, on oppilaiden niitä vaikea oppia.

Yhdessä tekemisen edellytyksiä työyhteisössä ovat seuraavat:

Perustehtävästä keskustellaan säännöllisesti: Ketä varten olemme? Miten se näkyy toiminnassa?
Jokaisen työyhteisön jäsenen tulee ymmärtää yhdessä tekemisen ja yhdessä oppimisen merkitys.
Yhdessä tekemisen taitoja opiskellaan ja harjoitellaan tietoisesti. Johtajat ovat opiskelemassa ja harjoittelemassa yhdessä työntekijöiden kanssa.

Yhdessä tekemistä ei normiteta liiaksi, vaikka tietyt pelisäännöt siihen tehdäänkin. Yhdessä tekeminen on parhaimmillaan joustavaa ja luovaa toimintaa.

Yhdessä tekemisen avulla osallisuuteen

Yhdessä tekeminen yhteiskunnallisena ilmiönä auttaa kansalaisia aitoon osallisuuteen. Aito osallisuus edellyttää uudenlaisia kohtaamisen areenoita, joissa eri toimijat ja eri sukupolvet kohtaavat toisensa ja oppivat toinen toisiltaan. Yhdessä tekemisen kautta voidaan löytää jo olemassa olevat mahdollisuudet ja kehittää uusia. Jos pystymme irrottautumaan turhista raja-aidoista ja tekemään aidosti työtä yhdessä yhteiskuntamme eteen ja pitämään huolta siitä, että ihmiset eivät syrjäydy yhteiskunnasta, tulemme selviytymään myös tulevaisuuden haasteista.Yhteiskunnassamme vallitsee edelleen korostuneen individualistinen ajattelu. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana individualismiin luottaminen ja yhteisöllisyyden vähättely ovat johtaneet entistä suurempaan yhteiskunnan eriarvoistumiseen.

Sananlasku ”Itse olet oman onnesi seppä” on otettu liiankin todesta. Jos et pärjää markkinoilla ja epäonnistut, vika on itsessäsi. Suomalaisen yhteiskunnan voima on aina ollut tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys, joihin kuuluu myös heikoimmassa asemassa olevien auttaminen ja tukeminen. Nyt on aika palata perusarvoihimme joka tasolla. Yhteisöllisyys tarkoittaa muun muassa sitä, että välitämme toisistamme.

Välittäminen ei ole vain oman perheen ja muiden läheisten ihmisten välinen tunne. Välittäminen on universaalinen, ihmisyyteen kuuluva asia. Välittäminen ei tarkoita ”hyväntekeväisyys yhteiskuntaan” siirtymistä, jossa rikkaat antavat almuja köyhille. Välittäminen on sitä, että yhteiskunnassa on oikeudenmukainen tulonjako ja yhteiskunnan suojaverkot pidetään riittävän vahvoina. Välittävässä yhteiskunnassa pidetään kaikki mukana, eikä ketään jätetä yksin. Yhteiskuntamme tarvitsee nyt muutosta: meidän on päästävä yksilökeskeisyydestä kohti välittävää yhteisöllisyyttä. Yhteiskuntamme tarvitsee jokaista kansalaista. Jokainen meistä tarvitsee toisia ihmisiä.

Merja Mäkisalo-Ropponen

Kansanedustaja

Kirjoitus on ilmestynyt myös  Savon Sanomien blogissa 16.1.2017.