Ajankohtaista

Ville Skinnarishared tweet on Twitter

Hallituksen on vaikea enää kritisoida isoa ja pahaa EU-mörköä, kun Suomi jättää suosiolla käyttämättä omaa liikkumavaraa lainsäädännössä.

Maarit Feldt-Rantashared image on Instagram

Aurinko paistaa ja lunta sataa! Raaseporissa ei kylmä haittaa eikä vähästä hätkähdetä. Vaaleissa sosialidemokraateille 29.5% äänistä ja hyvät fiilikset. Sauna lämpiää ja yhteishenki korkealla. Tästä tämä lähtee. - Solen skiner och det snöar. Vi är söta men inte av socker. Socialdemokraterna fick hela 29.5% av rösterna i Raseborg, vi tackar. Bastun är varm, fiilisen på toppen och gänget på gång. Nu kör vi. #raasepori #raseborg #pidetäänkaikkimukana #allaskamedmaaritfeldtranta

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Nyt on aika ottaa rohkeita askeleita kohti uuden ajan elinkeino- ja teknologiapolitiikkaa. SDP on valmistellut kasvua ja työllisyyttä tukevan strategian, jossa esitettyihin toimiin toivottavasti myös maan hallitus tarttuu. - Ympäristöteknologiassa ja kierto- ja jakamistaloudessa olisi runsaasti hyödyntämätöntä kasvupotentiaalia, samoin palvelu- ja matkailualalla. Lisäpanostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen ovat nyt välttämättömiä, sanoo SDP:n kansanedustaja Lauri Ihalainen.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

– Katse pitäisi nostaa pelkästä hintakilpailukyvystä vientiin ja elinkeinopuolen uudistukseen. Suomella olisi hyvät mahdollisuudet muun muassa energiatehokkuudessa, ympäristöteknologiassa ja kiertotaloudessa. Olisin odottanut puoliväliriihessä jykevämpiä linjauksia, sanoo SDP:n kansanedustaja Lauri Ihalainen.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared video on Facebook

SDP:n työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan demarit Tarja Filatov (pj.), Merja Mäkisalo-Ropponen ja Ilmari Nurminen toivottavat kaikille hyvää vappua. Jokainen meistä on tärkeä osa Suomen menestystarinaa ja jokaiselle meistä on löydettävä oma paikka yhteiskunnasta.Sosialidemokraatit SDP

Merja Mäkisalo-Ropponen: Hallitus nakertaa säästöillään lasten ja nuorten tulevaisuutta!

Ajankohtaista, Yleinen 11:05

 

Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropposen Savo-Karjalan piirikirje.

Hallitus nakertaa säästöillään lasten ja nuorten tulevaisuutta!

 

Kun puhutaan nuorista, puhutaan tulevaisuudesta. Näin sanoi kirjailija Maria Jotuni aikanaan. Hallitus sanoo tekevänsä säästöpäätöksiä nuorten takia, mutta olen kyllä eri mieltä siitä, miten nämä auttavat lapsiamme ja nuoriamme. Hallitus ei ole lainkaan laskenut, minkälaisia ongelmia ja kasvavia kustannuksia nyt tehdyt säästöt tulevat aiheuttamaan. Kyky oppia aikaisemmista kokemuksista on nykyisellä hallituksella valitettavan huono ja nyt ollaan tekemässä samoja virheitä kuin 1990-luvun laman hoidossa tehtiin.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL, on selvittänyt tutkimuksessaan sitä, mitä kuuluu 1990-luvun laman lapsille ja nuorille aikuisina. Tulokset ovat huolestuttavia. Nuorina aikuisina lama-ajan lapsista ja nuorista viidesosa kärsi mielenterveysongelmista, lähes neljäsosa oli toimeentulotuen asiakkaita ja yli neljäsosa oli joutunut tavalla tai toisella oikeuslaitoksen kanssa tekemisiin. Vaikeudet kasautuvat erityisesti vain perusasteen suorittaneille. Ammatillinen koulutus näyttää suojaavan monelta ongelmalta ja yleisemminkin voidaan sanoa, että koulutuksella on suuri merkitys syrjäytymisen ehkäisemisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Samassa THL:n tutkimuksessa huomattiin myös, että lapsuuden aikainen köyhyys on vahvasti yhteydessä tuleviin hyvinvointiongelmiin.  Lapsuuden aikainen pitkäkestoinen köyhyys altistaa lähes kaikille tutkituille hyvinvointiongelmille kuten koulupudokkuudelle, mielenterveyshäiriöille, toimeentulotukiasiakkuuksille, rikollisuudelle, työkyvyttömyydelle, kodin ulkopuolisille sijoituksille, työttömyydelle ja teiniraskauksille. Erityisen haavoittuvaa on köyhyys alle kouluikäisenä.

Nyt ollaan tekemässä samoja virheitä ja lapsiperheköyhyys on selvässä kasvussa. Talousvaikeuksissa kamppailevilla vanhemmilla ei tutkimusten mukaan ole usein voimia huomata lasten tarpeita ja tukea heitä oikealla tavalla. Hallituksen päätökset kasvattaa ryhmäkokoja päiväkodeissa ja kouluissa tarkoittavat sitä, että lasten mahdollisuudet saada henkilökohtaista apua ja tukea muilta aikuisilta heikkenevät.

Hallitus ei ole edelleenkään tehnyt uskottavia vaikuttavuusarviointeja tehdyistä ja tulevista leikkauksistaan. Leikkaukset ovat kohdistuneet ja kohdistuvat erityisen paljon niihin, jotka ovat nykyisin juuri ja juuri köyhyysrajan yläpuolella ja viimesijaisen sosiaaliturvan ulkopuolella. Leikkaukset kohdistuvat kasautuvasti samoihin ihmisiin ja perheisiin ja voivat aiheuttaa vakavia ja pitkäaikaisia seurauksia muun muassa pitkittyneenä köyhyytenä.

Jokainen ymmärtää, että ilman ammatillista koulutusta työllistyminen nykyisessä yhteiskunnassa on vaikeaa. Siksi onkin huolestuttavaa, että uusimpien selvitysten mukaan joka viides 20 -24-vuotiaista nuorista aikuisista on pelkän peruskoulun varassa. Arvio koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevista 15 – 28 vuotiaista vaihtelee 71 000 ja 118 000 välillä, mikä tarkoittaa noin 8 – 13 prosenttia ikäluokasta. Tilanne on heikoin Itä-Suomessa.

Viime hallituskaudella käynnistynyt nuorten aikuisten osaamisohjelma kohdentui tehokkaalla tavalla juuri tähän ongelmaan. Sen avulla koulutettiin ilman ammatillista koulutusta olevia nuoria aikuisia ammattiin. Nyt Sipilän hallitus on päättänyt lopettaa tämän ohjelman ja haluaa ohjata tämän ryhmän hakemaan muuhun ammatilliseen peruskoulutukseen. Samanaikaisesti valtion rahoittamaan oppilaitosmuotoiseen ammatilliseen peruskoulutukseen kohdistuu 190 miljoonan euron säästöt ja tämä tulee väistämättä vähentämään koulutustarjontaa. Lisäksi tämän ns. NAO-ohjelman tehokkuus perustui osittain siihen, että opinnot oli suunniteltu vastaamaan nuorten aikuisten erityistarpeita.

Kaikki nämä toimenpiteet ovat vastoin hallituksen kärkihankkeita, joissa tavoitteena on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää. Kun tähän lisätään vielä nuorisotakuun alasajo, niin ei ole ihme, että nuorisotyöttömyys ja nuorten syrjäytyminen ovat kasvussa. Koko hallituskaudelle varattu10 miljoonan euron määräraha yhteiskuntatakuun toteuttamiseen ei riitä koko ajan kasvaviin tarpeisiin. Hallituksen paljon mainostama yhteisötakuu ei tuo mitään apua vailla ammatillista tutkintoa olevien nuorten aikuisten eikä vastavalmistuneiden nuorten tilanteeseen. Jos tämä on hallituksen käsitys siitä, mikä on tulevaisuuden rakentamista seuraaville sukupolville, niin pahalta näyttää.

 

Merja Mäkisalo-Ropponen

kansanedustaja (sd)