Ajankohtaista

Ville Skinnarishared tweet on Twitter

Hallituksen on vaikea enää kritisoida isoa ja pahaa EU-mörköä, kun Suomi jättää suosiolla käyttämättä omaa liikkumavaraa lainsäädännössä.

Maarit Feldt-Rantashared image on Instagram

Aurinko paistaa ja lunta sataa! Raaseporissa ei kylmä haittaa eikä vähästä hätkähdetä. Vaaleissa sosialidemokraateille 29.5% äänistä ja hyvät fiilikset. Sauna lämpiää ja yhteishenki korkealla. Tästä tämä lähtee. - Solen skiner och det snöar. Vi är söta men inte av socker. Socialdemokraterna fick hela 29.5% av rösterna i Raseborg, vi tackar. Bastun är varm, fiilisen på toppen och gänget på gång. Nu kör vi. #raasepori #raseborg #pidetäänkaikkimukana #allaskamedmaaritfeldtranta

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Nyt on aika ottaa rohkeita askeleita kohti uuden ajan elinkeino- ja teknologiapolitiikkaa. SDP on valmistellut kasvua ja työllisyyttä tukevan strategian, jossa esitettyihin toimiin toivottavasti myös maan hallitus tarttuu. - Ympäristöteknologiassa ja kierto- ja jakamistaloudessa olisi runsaasti hyödyntämätöntä kasvupotentiaalia, samoin palvelu- ja matkailualalla. Lisäpanostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen ovat nyt välttämättömiä, sanoo SDP:n kansanedustaja Lauri Ihalainen.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

– Katse pitäisi nostaa pelkästä hintakilpailukyvystä vientiin ja elinkeinopuolen uudistukseen. Suomella olisi hyvät mahdollisuudet muun muassa energiatehokkuudessa, ympäristöteknologiassa ja kiertotaloudessa. Olisin odottanut puoliväliriihessä jykevämpiä linjauksia, sanoo SDP:n kansanedustaja Lauri Ihalainen.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared video on Facebook

SDP:n työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan demarit Tarja Filatov (pj.), Merja Mäkisalo-Ropponen ja Ilmari Nurminen toivottavat kaikille hyvää vappua. Jokainen meistä on tärkeä osa Suomen menestystarinaa ja jokaiselle meistä on löydettävä oma paikka yhteiskunnasta.Sosialidemokraatit SDP

Piirikokouksen kannanotto 26.11.2016

Ajankohtaista, Yleinen 20:20

Kansalaisten osallisuutta päätöksentekoon pitää vahvistaa

Savo-Karjalan Sosialidemokraattien mielestä sosiaalinen, taloudellinen ja terveyseroihin perustuva eriarvoistuminen on estettävä. Demokraattisessa päätöksenteossa on aktiivisesti etsittävä ratkaisuja, jotka edistävät kansalaisten osallisuutta ja vähentävät köyhyyttä.

Savo-Karjalan Sosialidemokraattien piirikokous on huolissaan katteettoman populismin leviämisestä. Vaalikampanjat, joissa populistisia lupauksia antavat poliitikot tietävät, ettei annettuja lupauksia ole tarkoituskaan toteuttaa, murentavat kansalaisten luottamusta demokraattiseen järjestelmään. Politiikan on perustuttava tosiasioihin. Demokratiaa on vahvistettava ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä parannettava.

Suuri huoli lapsiperhe- ja eläkeläisköyhyydestä

Jokaisen lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen, joka on kohtuuhintaista ja laadukasta. Virikkeellisellä varhaiskasvatuksella on suora vaikutus niihin valintoihin, joita lapsi kasvaessaan tekee. Varhaiskasvatus on lapsen oikeus.

Savo-Karjalan sosialidemokraatteja huolestuttaa lapsiperheiden köyhyyden kasvu. Mahdollisuuksien tasaamiseksi on huolehdittava perheiden arjen toimeentulosta ja jaksamisesta. Perheen varallisuudesta riippumatta jokaiselle lapselle on turvattava mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen.

Toinen haavoittuva ryhmä on eläkeläiset. Eläkeläisköyhyyden lievittämiseksi pienimpiä eläkkeitä pitää nostaa ja eläkeläisten verotusta pitää uudistaa vastaaman työssäkäyvien verotusta. Vanhusten hoidon hoitajamitoitusta ei saa vesittää kikkailemalla laskentasäännöillä. Ikäihmiset ansaitsevat laadukkaan hoidon ja huolenpidon.

Verorahat käytettävä kansalaisten tarvitsemiin palveluihin

Sosialidemokraatit haluavat edistää kansalaisten valinnanvapautta, mutta niin että verorahat käytetään ihmisten tarvitsemiin palveluihin. Valinnanvapauden pitää edistää sitä että kansalaiset saavat arjessaan tarvitsemat julkiset palvelut helposti ja laadukkaasti. Sosialidemokraatit eivät hyväksy malleja, joissa verorahat valuvat monikansallisten yhtiöiden voittoihin.

Savo-Karjalan Sosialidemokraattien piirikokous vetoaa pääministeri Sipilään, että SOTE-uudistuksessa pitää edetä parlamentaarisen valmistelun kautta. Uudistuksessa tehtävät ratkaisut ulottuvat vaalikausien yli, joten valmistelussa pitää hyödyntää kaikkien puolueiden paras osaaminen.

Sosialidemokraattinen malli on inhimillinen SOTE. Sosialidemokraattien mallissa julkisella sektorilla on järjestämis- ja tuottamisvastuu. Yksityinen ja kolmas sektori täydentävät julkisen sektorin palveluita. Uudistuksen toimet voidaan toteuttaa kuntien yhteistyöllä, kuntalakipohjaisesti. Sosialidemokraatit eivät hyväksy ehdotettuja ideologisia pakkoyhtiöittämisiä eivätkä palveluiden pirstaloimista. Tarvitaan aitoa parlamentaarista arviointia budjetti- ja valvontavallan osalta.

Työllisyysrahoitus turvattava Itä-Suomessa

Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden kasvu Itä-Suomessa huolestuttaa Savo-Karjalan Sosialidemokraattien piirikokousta. Palkkatyöllä on keskeinen merkitys ihmisarvolle ja toimeentulolle. Työttömyyden nujertamiseen tarvitaan yhteiskunnan toimia.

Maan hallitus suunnittelee työllisyysrahoituksen jakoperusteisiin muutoksia, jotka toteutuessaan vaikuttavat alueellisen kehityksen eriarvoistumiseen. Hallituksen esitys siirtäisi työllisyysmäärärahoja vaikeimmilta työttömyysalueilta niiden eduksi, joilla jo muutoinkin menee paremmin.

Lisätietoja

Neeta Röppänen
Puheenjohtaja
p. 044 774 8520
neeta.roppanen(a)turo.fi

Seppo Eskelinen
Toiminnanjohtaja
p. 0400 767 200
seppo.eskelinen(at)sdp.fi