Aitoja kasvupanostuksia keppilinjan sijaan

Ajankohtaista, Yleinen 20:45

Savo-Karjalan sosialidemokraatit vaativat hallitukselta rohkeutta aitoihin kasvupanostuksiin ja maakuntien vahvuuksia tukevaa aluepolitiikkaa. Hallitus on tarjonnut vain keppilinjaa ja keskittänyt toimintoja. Nyt tarvitaan politiikan muutosta, muuten eriarvoisuus ja syrjäytyminen tulevat kasvamaan niin ihmisten kuin alueidenkin välillä.

 

Hallitus linjasi kehysriihessään lähiajan talous- ja työllisyyspolitiikkaa. Riihen talouspoliittiset päätökset jäivät mitättömiksi. Pieniä panostuksia tehtiin sinänsä hyviin asioihin, mutta ne kalpenevat aiemmin tehtyjen leikkausten rinnalla. Näiden päätösten jälkeen juopa varakkaiden ja hyvätuloisten sekä heikko-osaisten välillä kasvaa. Nyt kun talous on kasvussa, erityisesti sosiaaliturvan indeksien jäädytykset pitää purkaa. Tämä on oikeudenmukaista politiikkaa, jolla kavennetaan tuloeroja ja eriarvoisuutta. Tällä vahvistetaan kotitalouksien ostovoimaa ja työllisyyttä.

 

Hallitus jätti riihessään työllisyyttä ja talouskasvua tukevat rakenneuudistukset tekemättä ja keskittyi työehtojen heikentämiseen. Hallituksen kaavailuissa alle 30-vuotiaan työntekijän voisi tulevaisuudessa ottaa määräaikaiseen työsuhteeseen perusteetta ja lisäksi alle 20 hengen yrityksissä irtisanomissuojaa heikennettäisiin. Näillä toimillaan hallitus kestävän kasvun sijaan tuomitsee nuoret loputtomien määräaikaisuuksien suohon lisäten työelämän ja tulevaisuuden epävarmuutta.

 

Syntyvyys on laskenut huolestuttavan alas. Silti hallitus vahvistaa tätä kehitystä nuorten epävarmuutta lisäämällä. Työehtojen heikentämisen sijaan on panostettava nuorisotakuuseen, palkkatukeen ja koulutukseen. Toisen asteen koulutus on saatava maksuttomaksi pidentämällä oppivelvollisuusikää.

 

Työllisyyttä tulee tukea koko maassa. Alueelliset erot työllisyydessä ovat korkeat. Virinnyt taloudellinen kasvu on turvattava koko maassa. Kasvu kuuluu kaikille. Tähän tarvitaan alueiden omia vahvuuksia tukevaa politiikkaa. Kattavat liikenneyhteydet, vahva koulutusverkko ja aktiivinen elinkeinopolitiikka ovat kaikkien maakuntien elinehtoja.

 

Valtion toimintoja on sijoitettava myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle hyödyntämällä maakuntien vahvuuksia erityisesti koulutuksen, tutkimuksen ja yritystoiminnan verkostoissa. Esimerkiksi Kriisinhallintakeskusta ja tuomioistuinvirastoa koskevissa päätöksissä pitää nähdä kehäkolmosta pidemmälle. Päätöksissä pitää ottaa huomioon Itä-Suomen tarjoamat vahvuudet. Kurjistava aluepolitiikka on lopetettava heti.

 

 

Lisätietoja:

 

Piirin puheenjohtaja

Neeta Röppänen, p. 044 774 8520