Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen: Tulevaisuuden suunnitelma

Ajankohtaista

Tulevaisuuteen suuntautumista

Yle julkaisi Suomalaisen Tiedeakatemian nimittämän COVID-19-asiantuntijaryhmän ehdotukset siitä, miten selviämme tulevista kriiseistä. Ehdotukset olivat samansuuntaisia kuin mitä eduskunnan tulevaisuusvaliokunta on omissa mietinnöissään ja lausunnoissaan ottanut kantaa koronaepidemiasta toipumisesta ja epidemian jälkeisestä ajasta.

Sekä asiantuntijaryhmän tutkijat että tulevaisuusvaliokunta pitävätkin tärkeänä, että Suomen on oltava edelläkävijä asiantuntijuudessa ja kansainvälisessä yhteistyössä ympäristökriisin ratkaisemiseksi. Ilmaston lämpeneminen on suurempi riski maailman tulevaisuudelle kuin koronapandemia. Edelläkävijyys on myös Suomen etu, sillä biotalous ja vihreä teknologia ovat tulevaisuuden aloja.

Suomella on mahdollisuus olla suunnannäyttäjä kestävässä kehityksessä ja ottaa kärkipaikka globaalissa kilpailussa, sillä meillä on huippuosaamista ilmastokestävien ratkaisujen luomisessa. Kärkijoukossa oleminen on kilpailuvalttimme maailman markkinoilla. Nyt ei pidä jarruttaa vihreää siirtymää vaan painaa kaasua. EU:n elvytyspaketilla saadaan vipuvoimaa juuri näille uusille innovaatioille.

Talouden kannustimet on suunnattava vahvistamaan sitoutumista kestävän kehityksen periaatteisin. Taloudellisen ja ekologisen kestävyyden lisäksi on huolehdittava sosiaalisesta ja kulttuurisesta kestävyydestä.

Kilpailuvalttimme on myös osaava ja koulutettu väestö. Emme pärjää kansainvälisessä kilpailussa palkkojen halpuuttamisella tai työsuhdeturvan heikentämisellä. Pärjäämme laadukkaalla koulutuksella sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla.

Koulutuksella on myös suuri merkitys demokratian kehittymisen kannalta. Demokratian kannalta esimerkiksi somessa leviävä disinformaatio on suuri riski. Sen kitkemiseksi kaikessa koulutuksessa on lisättävä kriittistä viestintä- ja medialukutaitoa sekä ymmärrystä luotettavan tutkimustiedon kriteereistä. Tutkimusnäyttöön perustuva päätöksenteko tulee olla tavoitteena.

Myös tulevaisuuden ennakoinnin työkaluja on osattava hyödyntää nykyistä paremmin. Koronapandemia oli ennakoitavissa jo useita vuosia sitten ja muun muassa tulevaisuusvaliokunta ennakoi pandemiaa jo vuonna 2016. Valitettavasti tämä ennakointityö ei johtanut riskien hallinnan tarkistamiseen ja siksi korona ikään kuin yllätti meidät.

Yhteinen näkökulma tiedeakatemian tutkijaryhmällä ja tulevaisuusvaliokunnalla on myös taiteen merkityksen korostaminen. Taide, kulttuuri ja viihde vahvistavat kriisinsietokykyä sekä luovat toivoa. Hyvä tulevaisuus luodaan tieteen, taiteen ja etiikan vuoropuheluna ja tälle vuoropuhelulle on nyt suuri tarve.

-Merja Mäkisalo-Ropponen kansanedustaja (sd)