Savo-Karjalan Sosialidemokraatit: Hintojen nousu iskee kovimmin pienituloisiin ja vähävaraisiin

Ajankohtaista

Maaliskuun hintojen nousu oli 5,6 prosenttia. Kun palkkojen, eläkkeiden ja etuuksien korotukset ovat olleet kahden prosentin luokkaa, monien ostovoima laskee. Tämä vaikeuttaa eniten pienituloisten toimeentuloa, heidän kulutuksestaan suurin osa menee asumiseen, ruokaan ja liikkumiseen.

Pienituloisia on Suomessa eniten Pohjois-Karjalassa, lähes viidennes asukkaista. Pohjois-Savossa heitä on joka kuudes. Yleisintä pienituloisuus on nuorilla aikuisilla, osa-aikaisilla, matalapalkka-aloilla ja iäkkäillä. Erityisen vaikeassa asemassa ovat pieneläkeläiset.

Työssä käyvän keskituloisen ravintomenot ovat noin 11 % tuloista. Takuueläkeläisellä ne ovat noin 24 % kokonaistulosta (takuueläke + muut etuudet), takuueläkkeestä 35 %. Toimeentulotuen perusosasta ravintomenojen laskennallinen osuus on puolet, 48 %. Ilman toimenpiteitä nämä osuudet heikkenevät entisestään.

Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia ja eläkkeitä korotettiin tammikuussa vuosittaisen indeksitarkistuksen perusteella 2,1%. Indeksi vaikuttaa työmarkkinatukeen sekä peruspäivärahoihin, kansan- ja takuueläkkeeseen sekä toimeentulotuen perusosiin. Hallitus päätti kehysriihessä korottaa kansaneläkeindeksiä elinkustannusten nousua vastaavasti viimeistään 1.8. alkaen. Tämä alentaa myös keskisuurten ja pienten eläkkeiden verotusta.
SDP:n Savo-Karjalan piiri pitää päätöstä hyvänä ja sosialidemokraattien arvojen mukaisena.

Takuueläkkeen tarkoitus on olla minimieläke, silti on kymmeniä tuhansia eläkeläisiä, joiden kokonaiseläke jää alle sen tason. Savo-Karjalan piirikokous esittää, että näihin eläkkeisiin tehdään euromääräinen korotus siten, että kokonaiseläke nousee takuueläkkeen tasolle.

Ulosoton suojaosa on yksinelävälle nyt 696 € /kk. Elinkustannusten noustessa tämä johtaa kasvavaan toimeentulotuen tarpeeseen. Hallitusohjelmassa on tavoitteena nostaa suojaosuus takuueläkkeen tasolle. Nyt on oikea aika panna tuo tavoite täytäntöön. Suojaosuuden korotus ei aiheuta valtiolle kustannuksia, se päinvastoin vähentää toimeentulotuen kustannuksia ja lisää työllisyyttä.

Hyvinvointivaltion on pidettävä huolta kaikista, siihen eivät sovi kokoomuksen esittämät sosiaaliturvan leikkaukset.
SDP pitää aina heikommassa asemassa olevien puolta.