SDP:n Väätäinen ja Piirainen: Elämisen edellytykset on turvattava joka puolella maata

Ajankohtaista

SDP:n Väätäinen ja Piirainen: Elämisen edellytykset on turvattava joka puolella maata

SDP:n kansanedustajat Tuula Väätäinen ja Raimo Piirainen pitävät välttämättömänä, että aluepolitiikalla turvataan suomalaisille elämisen edellytykset joka puolella maata. Väätäinen ja Piirainen muistuttavat, että väestön alueellinen keskittyminen suuriin kasvukeskuksiin ei ole väistämätöntä.
− Paljon puhutaan julkisuudessakin siitä, että väestön alueellinen keskittyminen olisi väistämätöntä. Näin ei kuitenkaan todellisuudessa ole. Moni suomalainen haluaa asua suurten kaupunkikeskusten ulkopuolella. Alueellisella ja paikallisella toiminnalla on siten merkitystä ja vaikutusta keskittymisen suuntaan, Väätäinen painottaa.

Väätäinen ja Piirainen muistuttavat, että monien tutkimusten mukaan ihmisten kokema subjektiivinen onnellisuus ja turvallisuuden tunne eivät kulje käsikädessä väestön keskittymisen kanssa.
− Tutkimusten mukaan juuri Pohjois- ja Itä-Suomessa elää tyytyväisempiä ihmisiä, kuin suurissa kasvukeskuksissa. Tästä syystä on tärkeää huomioida myös harvaan asuttujen alueiden näkökulmat. Siksi on erittäin perusteltua, että Rinteen hallituksen ohjelma lähtee ajatuksesta, että elämisen mahdollisuudet olisivat aidosti olemassa joka puolella maata. Tätä tavoitetta on vahvasti tuettava.