Seppo Eskelinen: Poliisin toiminta haja-asutusalueilla turvattava

Ajankohtaista

Poliisin toiminta haja-asutusalueilla turvattava
Pieni myrsky vesilasissa on noussut Itä-Suomen poliisiin strategiaryhmän toiminta-alueen palvelujen selvitystyöstä. Olennaista on, että ennen päätöksiä on kuultava kuntia ja kuunneltava myös maakunnan ihmisiä. Hallitusohjelman mukaisesti nyt lisätään viranomaisten läsnäoloa etenkin alueilla, joissa on heikoin palvelutaso, sekä määritellään poliisille enimmäisvasteajat koko Suomeen. Poliisin määrä tullaan hallituskaudella lisäämään 7500:een, johon päästään suuntamaalla lisämäärärahoja poliisikoulutukseen ja operatiiviseen toimintaan.

Valitettavasti aiemmilla hallituskausilla resurssit ovat vähentyneet, ja se on näkynyt myös viranomaisten toiminnassa. Ensi vuoden budjettiin poliisien osalta lisätään 10 miljoonaa operatiiviseen toimintaan, mikä vahvistaa harva-alueiden poliisin resursseja ja rikostutkintaa monilla alueilla. Budjetissa myös rajavartiolaitoksen resurssit kasvavat 70 henkilötyövuotta.

Sisäministeriön arvion mukaan poliisien määrä on vähentynyt useilla sadoilla viimeisen vuosikymmenen aikana. Valvonta- ja hälytystoiminnan virkapaikkoja ollaan siirtämässä monen suomalaisen näkökulmasta aivan liian kauas, poliisiaseman lupapalveluita ollaan lakkauttamassa tai supistamassa monella paikkakunnalla.

Poliisipalveluiden asemapaikat on pyrittävä turvaamaan myös haja-asutusalueilla mutta on samalla uskallettava uudistaa palveluita ja kohdentaa resursseja entistä enemmän kenttätyöhön. Poliisin läsnäololla on valtaisa merkitys maakuntien ja niiden asukkaiden arjen turvallisuuteen. Tämän varmistaminen on eräitä yhteiskuntamme perustehtäviä, joiden tulee olla turvattuna koko maassa.

Kansalaisten tulee jatkossakin voida luottaa poliisin toimintaan ja siihen että hädän hetkellä apua on saatavissa kohtuullisessa ajassa. Samalla on järkevää tarkastella muita toimintoja sillä reunaehdolla, jotta saamme kenttätyöhön resursseja lisää ja vasteaikoja myös harva-alueella pystyttäisiin lyhentämään.

Harva-alueilla on tehty jo vuosia hyvää yhteistyötä pelastustoimen, rajavartiolaitoksen sekä poliisin kesken. Ongelmana on ollut, ettei toimintaan ei ole varsinaisia erillisresursseja osoitettu, joka kannustaisi viranomaisia tähän työhön. Harva-yhteistyöhön onkin löydettävä vahvemmin resursseja. Löytyisikö myös työpisteiden osalta yhteistyön elementtejä esimerkiksi Ilomantsin mallista, jossa rajavartiolaitoksen ja poliisin yhteistoiminta on sujunut hyvin? Toivotaan että alueilla ratkaisut pystytään tekemään hyvässä yhteistyössä tavoitteena viranomaistyön resurssien suuntaaminen entistä enemmän alueen asukkaiden arjen turvallisuuteen.

-Seppo Eskelinen
kansanedustaja (sd)
Poliisiasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja