Seppo Eskelinen: Tarvitaan järkevää susipolitiikkaa

Ajankohtaista

Tarvitaan järkevää susipolitiikkaa

Susien ja sudenmetsästyksen ympärillä käydään hyvin ymmärrettävistä syistä tällä hetkellä kiivasta keskustelua. Häirikkösudet ovat aiheuttaneet monin paikoin tuhojaan esimerkiksi karjalle sekä kotieläimille kuin myös olemme saaneet todistaa surullisia tapauksia, jossa metsästyskoira on joutunut susien saaliiksi. Tänä syksyn hirvenmetsästys ja siihen liittyvä metsästyskoiraharrastus ovat laajasti maakunnassa olleet suurissa vaikeuksissa. Samoin asutuksen liepeille tulleet susilaumat ovat lisänneet ihmisten pelkoja arjessa ja huolta, erityisesti pienten lasten osalta.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomessa elää tällä hetkellä noin 30 susilaumaa, joista valtaosa on kokonaan Suomen puolella ja pieni osa liikkuu itärajan molemmin puolin. Susien kokonaismääräksi on arvioitu noin 200-250 yksilöä. Nykyisellään suden kannanhoidollinen metsästys ei ole Suomessa mahdollista, vaan susia voidaan metsästää ainoastaan riistakeskuksen ja viranomaisten niin sanotuilla vahinko- ja turvallisuusperusteisilla poikkeusluvilla, esimerkiksi häirikkösusien poistamiseksi.

Susien uhkaan tulee kuitenkin puuttua entistä päättäväisemmin. Tarvitsemme kannanhoidollisen metsästyksen osaksi susikannan hoitoa, jotta voimme säädellä kannan tasoa ja ehkäistä vahinkoja. Maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä pohtiikin tällä hetkellä, miten kannanhoidollinen metsästys olisi Suomessa mahdollista.

Työryhmä on päätymässä ratkaisuun, jossa sudelle määritellään suotuisa suojelutaso eli tutkimukseen perustuva raja-arvo, jolloin kanta on elinkelpoinen. Susikannan ylittäessä tämän tason voidaan kannanhoidollinen metsästys sallia. 

Ministeriö on antanut luonnonvarakeskukselle toimeksiannon arvon määrittämiseksi. Nykyisen aikataulun mukaan selvitys valmistuu ensi syksyksi ja kannanhoidollinen metsästys voisi alkaa talvella 2021-2022 mikäli raja-arvo susikannan kohdalla ylittyy. 

Tavoitteena tulee olla susipolitiikka, joka suojelee niin maaseudun ihmisiä ja heidän elinkeinojensa harjoittamista maakunnissa sekä pitää yllä turvallisuutta, mutta on myös kestävä susikantamme suhteen. Tätä työtä ministeriö nyt, yhdessä luonnonvarakeskuksen kanssa, vie parhaillaan eteenpäin. 

-Seppo Eskelinen

kansanedustaja (sd)

Maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen