Syyskokouksen julkilausuma 19.11.2011

Ajankohtaista

Presidentiltä vaaditaan aitoa kansainvälistä vaikutusvaltaa, tinkimätöntä uskoa demokratiaan ja rohkeutta johtaa arvokeskustelua avoimesti kansan edessä. Kolmen perättäisen sosiaalidemokraattisen presidentin työtä jatkamaan tarvitaan kansainvälinen osaaja, joka samalla kannustaa suomalaisia rohkeasti olemaan avoimia ja kunnioittamaan demokraattisia arvoja. Suomen tulee olla presidentin johdolla eturintamassa puolustamassa kaikkien ihmisten ihmisoikeuksia.

Paras ehdolla olevista on entinen pääministeri ja eduskunnan puhemies Paavo Lipponen, joka on myös vahva Itä-Suomen puolesta puhuja. Hänellä on kokemuksen ja sydämen sivistyksen tuomaa asiantuntemusta. Lipposessa meillä on koko kansan presidentti, jolla on näkemys avoimesta Suomesta,jossa jokaiselle meistä on paikka. Lipposella on sosiaalidemokraattien ja erityisesti nuorten äänestäjien kannatuksen ansiosta hyvät mahdollisuudet haastaa menestyksekkäästi kaikki muut ehdokkaat.

Jätteenpotossa on kyse teollisuuden ja asutuksen jätteen viimesijaisesta hyötykäytöstä, jossa jätettä käytetään energian tuottamiseen. Maakunnan kaikkien vaikuttajien ja päättäjien on asetuttava yksituumaisesti Kiteen jätteenpolttolaitoksen perustamisen kannalle.
Vapon päätös Ilomantsin pellettitehtaan osalta on vastuuton. Asiassa on syytä ottaa aikalisä, koska maan hallitus on vasta linjaamassa bioenergiaratkaisuja. Esimerkiksi lomauttaminen ja tehtaan väliaikainen sulkeminen olisi tässä vaiheessa parempi ratkaisu. Mahdollinen sulkemispäätös vaarantaa myös pelletin uusien käyttömahdollisuuksien tutkimisen ja saattaa johtaa siihen, että uusiutuva puuraaka-aine joudutaan korvaamaan uusiutumattomalla raskaalla polttoöljyllä.

Pohjois-Karjalan Prikaatin tulevaisuus on turvattava. Pohjois-Karjalan omalla joukko-osastolla on merkittävä työllistävä vaikutus ja sen jatkamisella on suuri merkitys alueellisen maanpuollustuksen näkökulmasta. Joukko-osastojen kohtalosta päätettäessä on huolehdittava, että vaikutukset koko maan kannalta arvioidaan tasapuolisesti. Korkea-
laatuista kalustoa on oltava käyttämässä ja kouluttamassa riittävä määrä
päteviä asiantuntijoita. Valtaosa maakunnan nuorista haluaa suorittaa varusmiespalveluksensa Kontiorannassa.

Pohjois-Karjalan tulevaisuus turvataan sekä ammattikorkeakoulun että yliopiston opetus-ja tutkimustoiminnan kautta. Eri oppilaitosten on pystyttävä kouluttamaan työelämään riittävästi ammattitaitoisia osaajia, mitä tehtävää ei saa vaarantaa ammattikorkeakoulu-uudistuksessa.
Piirikokous katsoo ilolla yliopiston tekemää aloitetta hakea OTM-tutkinnonanto-oikeutta. Sen suhteen on varottava putkiopintojen muodostumista ja turvattava Itä-Suomen yliopiston vahva osaaminen juridiikan erityisalueiden kuten finassi-, hallinto- ja ympäristöoikeuden kohdalla.

Kuntauudistuksessa on korostettava arvoja ja kuntalaisten palvelujen turvaamista. Erityinen huoli on lähipalveluiden tasosta ja riittävyydestä. Sosiaali- ja terveyspalvelut on tuotettava julkisina palveluina. Niitä ei saa alistaa markkinavoimien käyttöön, eikä verovaroilla saa tukea yksityistä voiton tavoittelua. Raha ei saa olla ainoa palveluja arvottava seikka. Palveluiden tasoa turvaamassa on oltava riittävässä laajuudessa toteutettu viranomaisten valvonta, johon on myös annettava riittävästi resursseja.

Kataisen-Urpilaisen hallitus on pitkään aikaan ensimmäinen hallitus, joka kaventaa tuloeroja. SDP on puheenjohtajansa Jutta Urpilaisen johdolla ponnekkaasti huolehtinut suomalaisten pienituloisten toimeentulon parantamisesta. Hän on myös vastannut suurelta osin Suomen etujen turvaamisesta EU:n vaikeissa neuvotteluissa. Piirikokous antaa täyden tukensa puolueen ja puoluejohdon toiminnalle hallituksessa.