Syyspiirikokouksen valinnat ja julkilausuma

Ajankohtaista

Hallituksen kokoonpano on seuraavanlainen:

Matti Tohkanen, Eno
Risto Vattulainen, Lieksa
Tiina Mustonen, Polvijärvi
Merja Pääkkönen, Outokumpu
Jukka Hyttinen, Juuka
Eira Väänänen, Joensuu
Sanna Parkkinen, Liperi
Ilari Nevalainen, Joensuu
Sari Pottonen, Kontiolahti
Pekka Korhonen, Ilomantsi

Puheenjohtajilla kausi jatkuu 2013 loppuun
Pentti Hartikainen, Joensuu
Ritva Rautiainen, Nurmes
Jouni Martiskin, Tohmajärvi

JULKILAUSUMA

Pohjois-Karjalan Sosialidemokraatit: Maakunnan elinvoimaisuuden kehittäminen vaatii maakunta – ja puoluerajat ylittävää yhteistyötä

Pohjois-Karjalan sosialidemokraatit kantavat vahvasti huolta maakunnan työllisyyskehityksestä ja elinvoimaisuuden säilyttämisestä. Eurooppalaisen taloudellisen laskusuhdanteen seuraukset ovat näkyneet kouriintuntuvalla tavalla myös Pohjois-Karjalassa työpaikkojen menetyksen ja julkisen talouden sopeutumistoimien myötä. Voimakkaimmin nämä ovat konkretisoituneet puolustusvoimauudistuksessa Kontiorannan varuskunnan lakkauttamisena sekä valmisteilla olevassa ammattikoulutuksen uudistuksessa aloituspaikkojen vähentämisen myötä. Poliittisessa edunvalvonnassa on myös onnistuttu esimerkiksi puolustusvoimien palvelukeskuksen ja Metlan sijoituspäätöksissä. Keskustelussa olevat kunta- ja SOTE-uudistus sekä tuleva vaalipiirien yhdistyminen merkitsevät isoja muutoksia maakunnalle.

Pohjois-Karjala on elinvoimainen koulutusmaakunta, niin vireän yliopiston kuin ammattikorkeakoulunkin vuoksi. Tätä taustaa vasten on vaikea ymmärtää opetus- ja kulttuuriministeriön kaavailemia merkittäviä leikkauksia ammattikoulutuksen aloituspaikkoihin. On totta, että ikäluokkien supistuessa on tarvetta uudelleen arvioida ja kohdentaa koulutuksen sijoittumista valtakunnassa, mutta samalla on myös kiinteästi otettava huomioon aluetaloudelliset seikat sekä ikääntymisen ja eläköitymisen aiheuttama muutos lähivuosien työvoima- ja koulutustarpeessa. Pohjois-Karjalan sosialidemokraatit vaativat että suunnittelutyössä otetaan alueellinen tasa-arvo paremmin huomioon, jotteivät leikkaukset keskity merkittävästi vain Itä- ja Pohjois-Suomeen.

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on ensiarvoisen tärkeää turvata olemassa olevien yritysten toimintamahdollisuudet ja uusien työpaikkojen syntyminen maakuntaan. Puhoksen kierrätyspolttoaineen jalostus- ja energiantuotantolaitos näyttelee tässä työssä tärkeää osaa. Alue on lähimenneisyydessä kohdannut merkittäviä taloudellisia tappioita ja työpaikkojen menetyksiä, joten voimalaitoshankkeen toteutuminen merkitsisi sekä Puhokselle että koko Keski-Karjalalle merkittävää taloudellista piristysruisketta, välillisesti jopa 200 uuden työpaikan muodossa. Pohjois-Karjalan sosialidemokraatit vetoavatkin työ- ja elinkeinoministeriöön kohteen investointiavustuksen puolesta.

Tulevan vaalipiiriuudistuksen myötä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon yhteistyö ja vuorovaikutus tulevat syventymään niin politiikassa kuin edunvalvonnassakin. On tärkeää muodostaa hyvä ja rakentava keskusteluyhteys maakuntien välillä tulevaisuutta ajatellen. Pohjois-Karjalan maakuntaa luonnehtivat pitkät etäisyydet ja hajanainen asutus, sekä ikääntyvä väestö. Nämä lähtökohdat asettavat maakunnan kunnille merkittäviä haasteita ylläpitää palveluja tulevaisuudessakin. Tätä taustaa vasten maakunnan sosialidemokraatit kannattavat hallituksen kaavailemaa kuntauudistusta, kuitenkin maakunnan erityispiirteet ja kuntien oma tahtotila huomioon ottaen.

Koko Itä-Suomen kehittämiseksi ja työpaikkojen turvaamiseksi tarvitaan jatkossakin eri puolueiden yhdessä toteuttamaa poliittista maakunnallista edunvalvontatyötä.