Tuula Väätäinen: Kuntavaalien siirtäminen oli ainoa oikea päätös

Ajankohtaista,Kuntavaalit 2021,Uutiset

Perustuslakivaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä. Valiokunta ehdottaa yksimielisesti kuntavaalien siirtämistä koskevan lain hyväksymistä. Kuntavaalien siirtäminen on välttämätöntä ihmisten terveyden ja hengen suojelemiseksi sekä erityisesti sen varmistamiseksi, että äänioikeutetuilla on tosiasialliset mahdollisuudet käyttää perustuslain mukaisia oikeuksiaan. Kuntavaalien uusi vaalipäivä on 13.6.2021.

Valiokunnan ehdotuksen mukaan kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi käynnistyisi elokuun alussa. Ehdotus eroaa hallituksen esityksestä, jossa toimikauden alkamisajankohdaksi esitettiin syyskuun alkua, jota perustuslakivaliokunta piti ongelmallisena. Demokratian toteutumisen kannalta valiokunta pitää perusteltuna, että uusi valtuusto ryhtyy toimeensa mahdollisimman pian vaalituloksen varmistuttua. Näin vältytään myös uusien valtuustojen toimikauden lyhentämiseltä.

– Kuntavaalien siirtäminen oli ainoa oikea päätös ottaen huomioon Suomen tämänhetkisen tautitilanteen. Päätöksessä on ennen kaikkea kysymys kuntavaalien toimittamisesta terveysturvallisesti, luotettavasti ja äänioikeutettujen ja ehdokkaiden kannalta tasapuolisesti sekä niin, että vaaleissa voidaan saavuttaa hyvä äänestysaktiivisuus. Riski vaalien epäonnistumisesta huhtikuun puolivälissä oli yksinkertaisesti liian suuri. Suomessa vaalien ajankohta on määritetty laissa, ja kynnys niiden siirtämiselle on erittäin korkea. Vaalit ovat Suomen demokratian peruspilari. On erittäin tärkeää, että niistä päätetään parlamentaarisesti, kertoo Väätäinen.

Perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota vaalipäivän siirtämisehdotuksen myöhäisyyteen suhteessa vaalipäivään. Vaalipäivän siirron toimeenpano ja ohjeistus on synnyttänyt epäselvyyttä vaalien toimeenpanosta vastaavien viranomaisten keskuudessa ja toimien suhteesta voimassa olevaan lainsäädäntöön. Epäselvä oikeudellinen tilanne on myös aiheuttanut epäselvyyttä ehdokasasettelussa ja ehdokkaiden asemassa.

– Demokratian toteutumisen kannalta kaikkein huonoin vaihtoehto olisi ollut vaalien siirtäminen aivan viime hetkellä juuri ennen äänestysten alkua tai silloin kun ennakkoäänestys olisi ehtinyt jo alkaa. Kesäkuun kuntavaalien terveysturvallinen toteutuminen tulee nyt varmistaa asianmukaisella ohjeistuksella ja oikea-aikaisella toimeenpanolla, sanoo Väätäinen.