Aluevaalit

Aluevaalit tulevat– mistä on kyse?

Suomessa järjestetään aluevaalit ensimmäistä kertaa Suomen historiassa 23.1.2022. Suomi jaetaan 21:en hyvinvointialueeseen. Savo-Karjalan vaalipiirin sisällä se tarkoittaa että alueelle muodostetaan Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueet. Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä pelastustoimi siirretään kunnilta hyvinvointialueiden järjestettäväksi 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueet siis siis järjestävät keskeiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Aluevaaleissa on kyse näiden peruspalveluiden järjestämisestä alueella. Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Tämän voidaan katsoa lisäävän suoraa demokratiaa alueella.

Näiden vaalien tärkeyttä ei pidä aliarvioida sillä ensimmäinen valtuusto tekee päätöksiä palvelurakenteen, johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen osalta. Nämä asiat koskettavat meitä kaikkia. Ei ole yhdentekevää miten nämä asiat kullakin hyvinvointialueella järjestetään ja ketä niihin valitaan päättäjiksi. Vain aluevaaleissa äänestämällä voit vaikuttaa millaisia päätöksentekijöitä hyvinvointialueen valtuustoon valitaan. Sosialidemokraatteihin luotetaan sote-palveluun liittyvissä poliittisissa kysymyksissä. Nyt on mahdollisuus päästä vaikuttamaan näihin asioihin meidän oman arvopohjan kautta. Kaikkia tarvitaan mukaan aluevaalityöhön tavalla tai toisella. Alhainen äänestysprosentti suosii aina porvareita ja rahanvaltaa. Nyt on saatava puoluetoimijat pienilläkin paikkakunnilla liikkeelle.
Lähde ehdolle aluevaaleihin Nyt tarvitaan rohkeita ehdokkaita aluevaaleihin. Aluevaaleihin etsitään paikallisesti ehdokkaita Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueilta. Jos olet harkinnut ehdokkuutta laita tieto sähköisesti tai ole yhteydessä omaan puolueosastoosi. Paikkakuntakohtaisesta ehdokasasettelusta vastaa puolueosasto. Piirikokous vahvistaa puolueosastojen esitykset 27.11.2021. Aktiivista ehdokasasettelua on vain reilu kuukausia jäljellä. Lisätietoja ehdokkuudesta löytyy: https://sdp.fi/fi/ehdokkaaksi/
Aluevaalien aikataulu.

Ehdokaslistat tulee jättää 14.12.2021
Ehdokaslistat ja numerot vahvistetaan 23.12.2021
Ennakkoäänestys kotimaassa on 12.–18.1.2022
Varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022
Vaalitulos vahvistetaan 26.1.2022
Aluevaltuustot aloittavat työskentelyn 1.3.2022