Demarinaiset: Savo-Karjalan liittokokousedustajien valinta

Ajankohtaista, Järjestöt, Yleinen 10:54

TULKAA MUKAAN VAIKUTTAMAAN!
LIITTOKOKOUS 25. – 26.11.2017 TAMPERE (Hotelli Rosendahl)

SAVO-KARJALAN LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA

Sosialidemokraattiset Naiset toimivat pienituloisten, köyhien ja syrjäytymisvaarassa olevien aseman kohentamiseksi. Meillä on rohkeutta nähdä yhteiskunnassa vallitseva riisto ja sorto, eriarvoisuus, epäoikeudenmukaisuus ja väkivalta sekä toimia niiden lopettamiseksi. Demarinaiset toimivat naisten poliittisen tiedostamisen, yhteiskunnallisen osallistumisen ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi useilla tahoilla ja tavoilla. SDP:n tehtävä on puolustaa oikeudenmukaisuutta ja edistää sosiaalista sekä taloudellista tasa-arvoa.

Demarinaisista käytetään monessa yhteydessä nimitystä Naisliitto. Järjestössä ylintä valtaa käyttää joka kolmas vuosi kokoontuva liittokokous, johon piirit valitsevat edustajansa. Savo-Karjalan liittokokousedustajien määrä on 20 varsinaista kokousedustajaa ja 20 vara-edustajaa. Liittokokouksessa valitaan puheenjohtajisto ja hallitus ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä päätetään poliittisista suuntaviivoista. Jäsenillä ja jäsenjärjestöillä on oikeus tehdä liittokokoukselle aloitteita. Puolueosasto/ kunnallisjärjestö ehdottaa liittokokousedustajaehdokkaansa Savo-Karjalan Sosialidemokraattinen Naispiiri ry:lle. Liittokokousedustajat valitaan ja vahvistetaan Savo-Karjalan Sosialidemokraattinen Naispiiri ry:n syyskokouksessa 23.9.2017.

Savo-Karjalan ehdokkaiden nimet, yhteystiedot ja osastotiedot on toimitettava sähköpostitse tai kirjeitse 12.9.2017 mennessä naispiirin puheenjohtajalle tai sihteerille.

Puolueosasto/ kunnallisjärjestö voi nimetä ehdokkaansa myös oman osastonsa ulkopuolelta. Puolueosasto/kunnallisjärjestö voi tehdä päätöksen esitettävistä liittokokousehdokkaista kuukausikokouksessaan. Naisliitto korvaa matkakustannukset halvimman kulkutavan mukaan. Mahdolliset muut liittokokouskustannukset jaetaan Naispiirin ja lähettävän puolueosaston/ kunnallisjärjestön kesken.

Vain sähköpostitse tai kirjallisesti määräaikaan mennessä toimitetut ehdokasehdotukset hyväksytään.

Savo-Karjalan Sosialidemokraattinen Naispiiri ry

Puheenjohtaja Irene Lång

irene.elisabet.lang(a)gmail.com

Metsärinteentie 43, 78500 Varkaus

 

Sihteeri Jaana Jylhä-Ollila
jaana.jylhaollila(a)gmail.com
Räätälintie 5 C 11, 83700 polvijärvi