Eloranta Satu-Sisko


Työllisyyskoordinaattori,
HTM

Olen työllisyyskoordinaattori,HTM Joensuun Heinävaarasta.
Olen pikkukeskoslapsen kasvattanut äiti.
Haluan antaa monialaisen yli 30 vuoden työkokemuksen
asunto-, hallinto- ja työllisyysasioista ja oman elämänkokemukseni
lainsäädäntötyön hyväksi.
Itä-Suomi on säilytettävä elinvoimaisena.
Sisäilmaongelmat on estettävä lainsäädäntöä
kiristäen ja sisäilmaongelmista sairastuneiden toimeentulo on
turvattava.
Sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalvelut on turvattava
alueittain julkisina palveluina.