Kortelainen Joni

Teollisuussähköasentaja,
sivutoiminen yrittäjä.
Juuan kunnanvaltuuston pj.

Olen 34-vuotias perheenisä.
Keskeisimpänä tavoitteenani on ihmisten hyvinvoinnin edistäminen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan luominen.
Ikäihmisillä on oltava oikeus inhimilliseen hoitoon tehokkuusajattelun sijaan.
Lapsiperheiden hyvinvoinnin
tukeminen on tärkeää, yhteiskunnasta tulisi tehdä lapsiystävällinen.
Liikunnan harrastamisen tukemisella voidaan vaikuttaa kansalaisten hyvinvointiin, elämänlaatuun sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn.
Jokaisesta ihmisestä, heikoimmassakin asemassa olevasta, on pidettävä huolta.
Pidetään kaikki mukana.