Tirkkonen Veijo

Pääluottamusmies,
kaupunginvaltuutettu

VEIJO – VAHVA VAIKUTTAJA
TURVAA JA TASA-ARVOA TULEVAISUUTEEN
Minulle on aina ollut tärkeää tasapuolinen ja arvokas ihmisten kohtelu.
Päiväkodeissa, koulutuksessa, työelämässä sekä vanhustenpalvelussa on turvattava kaikille tasapuolinen mahdollisuus rakentaa ihmisarvoinen elämä.
Lasten ja vanhusten tasapuolisen ja inhimillisen kohtelun tulee kuulua itsestään selviin asioihin.
Haluan olla kansanedustajana mukana rakentamassa tasa-arvoisempaa ja turvallisempaa Suomea.

www.veijotirkkonen.fi