Kärkäs Joakim

Opiskelija,
kaupunginvaltuutettu

Olen joensuulainen opiskelija ja kansalaisjärjestöaktiivi.
Sukujuureni ovat vahvasti Itä-Suomessa.
Työskentelen opintojeni ohessa varhaiskasvatuksen parissa useissa eri työyhteisöissä.
Olen tullut mukaan vaikuttamistyöhän jo yläkouluikäisenä nuorisovaltuuston kautta, ja nykyään toimin kaupunginvaltuutettuna, sekä hyvinvointilautakunnan puheenjohtajana.
Arjessa teen aktiivisesti vapaaehtoistyötä mm. lasten ja nuorten parissa.
Erityisesti minua lähellä olevia teemoja ovat koulutus ja kasvatus, kansalaisten osallisuus, sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvointi.

www.joakimkarkas.fi