Demarinaiset 2023

Naispiirin tarkoituksena on toimia alueensa johtavana naisjärjestönä puolueen ohjelmien ja tavoitteiden mukaisessa sosialidemokraattisessa valistus- ja kasvatustyössä sekä työskennellä alueensa naisten yhteiskunnallisten, taloudellisten ja sivistyksellisten olojen parantamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Naispiiri järjestää kokouksia, valistus- ja juhlatilaisuuksia, neuvottelupäiviä ja järjestökursseja, harjoittaa kirjallisuuden levitystä sekä julkaisu- ja kustannustoimintaa, johtaa alueensa sosialidemokraattisten naisten valmistautumista yleisiin vaaleihin sekä mahdollisuuksiensa mukaan ohjaa ja tukee naisten toimintaa.

Naispiiri toimii suoraan valtakunnallisen naisliiton sääntöjen mukaan. Valtakunnallisessa Naisliittohallituksessa vaikuttaa aina piirimme alueelta vähintään yksi naispiirihallituksen jäsen.

Tervetuloa rohkeasti mukaan naistoimintaan!

Keskusteluryhmä: www.facebook.com/groups/savokarjalandemarinaiset/

 

Savo-Karjalan Demarinaisten syyskokous pidettiin Kuopiossa lauantaina 12.11.2022. Puheenjohtajana vaalikaudella 2023-2024 jatkaa kuopiolainen Tytti Luoma. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Jaana Jylhä-Ollila Polvijärveltä ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Niina Berg Kuopiosta.

Puheenjohtaja Tytti Luoma tytti.luoma(at)humak.fi
1. varapuheenjohtaja Jaana Jylhä-Ollila jaana.jylhaollila(at)gmail.com
2. varapuheenjohtaja Niina Berg niina.berg77(at)gmail.com

Hallituksen kokoonpanoksi muodostui seuraavanlainen:

varsinaiset jäsenet:

Suvi Hiltunen, Tohmajärvi

Anna-Liisa Itkonen, Suonenjoki

Henna Karhapää, Joensuu

Saima Kettunen, Suonenjoki

Virve Mikkonen, Joensuu

Eija Pennanen, Outokumpu

Maarika Salstela, Heinävesi

Pia Viippola, Kuopio

Hallituksen varajäsenet:

Nina Kabadeva, Tohmajärvi

Leena Pulkkinen, Kuopio

Arja Puoskari, Joensuu

Marja Randelin, Kuopio

Marja-Terttu Vartiainen, Outokumpu