Kansanedustajat

15:14

Riitta Myller ja Merja Mäkisalo-Ropponen

Riitta Myller
p. (09) 432 3118
riitta.myller(at)eduskunta.fi

Avustaja
Tommi Heino
Puhelin: (09) 432 4118, 050 574 1491
tommi.heino(at)eduskunta.fi

Merja Mäkisalo-Ropponen
p. (09) 432 3124
merja.makisalo-ropponen(at)eduskunta.fi

Avustaja
Pirjo Gerdt
Puhelin: (09) 432 3218, 050 574 0279

pirjo.gerdt.(at)eduskunta.fi