Kasvu kuuluu kaikille

Ajankohtaista, Yleinen 12:20

Päätoimittaja Koivumaa väitti kolumnissaan (Karjalainen 24.3.) SDP:n antavan ymmärtää pitävänsä yrittäjyyttä kaikissa muodoissa läpeensä pahana. Tulkintansa hän on tehnyt keinoista, joilla puolueemme haluaa rahoittaa eriarvoisuutta vähentäviä toimia.

Todellisuudessa olemme tehneet useita esityksiä pienyrittäjien aseman parantamiseksi. Vaalikauden alussa ehdotimme ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkavähennystä sekä panostuksia uusyrityskeskuksiin ja luovien alojen yritysten kasvuun. Esitimme myös arvonlisäveron alarajan nostoa 30 000 €:on.

Koivumaa väittää yrittäjävähennyksen, jonka poistolla esittämiämme toimia muun muassa rahoitettaisi, olevan erityisen tärkeä monille vähän ansaitseville yrittäjille. Eduskunnan tietopalvelun mukaan jopa 60 prosenttia eli peräti 75 miljoonaa kohdistuu kahdelle ylimmälle tuloluokalle, eli vähennys hyödyttää kaikkein eniten suurituloisia yrittäjiä.

Politiikka on aina valintoja. SDP haluaa verotuksen ja tukien oikeudenmukaisuudella kääntää eriarvoistumiskehityksen suunnan. Haluamme toisen asteen koulutuksen maksuttomaksi sekä pidentää oppivelvollisuutta ehkäistäksemme syrjäytymistä. Tavoitteemme on palauttaa kaikille oikeus varhaiskasvatukseen sekä pienentää ryhmäkokoja.

Vahvana panostuksena tulevaisuuteen uudistaisimme sosiaaliturvaa yleisturvamallilla sekä vahvistaisimme nuorisotakuuta ja nuorten aikuisten osaamista. Ja koska kenenkään ei pidä joutua valitsemaan lääkkeiden ja ruuan välillä, mihin Sipilän hallituksen toimet ovat johtaneet, nostaisimme kansan- ja takuueläkettä 36 €:lla kuukaudessa niille, joiden työeläke jää alle 1400 €:n kuukaudessa.

Vaikka Sipilän hallituksen leikkaukset kohdistuvat vahvimmin juuri pieni- ja keskituloisiin, kasvu kuuluu kaikille.

 

Neeta Röppänen
Puheenjohtaja
Savo-Karjalan Sosialidemokraatit ry.

 

Kirjoitus on julkaistu Karjalaisessa 27.3.