Mäkisalo-Ropponen: Ajetaanko iäkkäiden hoito alas?

Ajankohtaista, Yleinen 12:15

Vuoden 2019 talousarvioesityksessä hallitus hakee vanhuspalvelujen laatusuositusten tarkistamisella noin 4,3 miljoonan säästöä. SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen on huolissaan iäkkäiden hoidon ja hoivan heikentymistä entisestään.

–          Haluaako hallitus ajaa hoitotyöntekijät entistä ahtaammalle ja huonontaa iäkkäiden saamaa hoitoa ja hoivaa hakemalla laatusuosituksien tarkistamisella lisää säästöjä, Mäkisalo-Ropponen kysyy.

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017 – 2019 julkaistiin vuonna 2017. Hallitus on evästänyt laatusuositusten uudistusta edellyttämällä, että henkilöstön mitoittamista yhdenmukaistetaan niin, että julkisilla ja yksityisillä palveluntuottajilla on samat vaateet ja että henkilöstömitoitukseen lasketaan jatkossa mukaan joustavammin perustein iäkkäiden hoitoon ja huolenpitoon osallistuvaa henkilökuntaa.

–          Henkilöstömitoitukset ovat jo riittämättömiä jopa potilaan perustarpeiden hoitamiseen. Jatkuvan kiireen vuoksi esimerkiksi lääkkeiden jakelussa esiintyy ongelmia eikä kuntouttavaan toimintaan ole aikaa. Erityisen huolestuttavaa on isoissa yksityisissä hoivayrityksissä esille tullut

henkilöstömitoituksen kiertäminen muun muassa merkitsemällä työvuoroluetteloihin hallinnossa työskentelevien nimiä, vaikka he eivät työskentele kyseisessä yksikössä. Lisäksi nollatuntisopimusten käyttö on yleistynyt. Antaako hallitus hyväksynnän tällaisella toiminnalle, kun henkilömitoitukseen lasketaan jatkossa joustavammin iäkkäiden hoitoon osallistuvat, Mäkisalo-Ropponen hämmästelee.

–          Ikäihmisten palveluiden, hoidon, kuntoutuksen ja hoivan toteutukseen tarvitaan moniammatillista henkilökuntaa ja osaamista. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota työntekijöiden työhyvinvointiin, sillä uupunut työntekijä ei kykene toimimaan eettisesti korkeatasoisesti. Uupuminen johtuu usein siitä, että työvuoroissa on liian vähän henkilökuntaa, eivätkä työntekijät pysty työskentelemään ammatti-identiteettinsä mukaisesti, toteaa Mäkisalo-Ropponen.

–          Niin hoidon ja hoivan laadun kuin hoitajien hyvinvoinnin ja jaksamisen näkökulmasta riittävästä henkilökuntamäärästä huolehtiminen on elintärkeää. Henkilöstömitoituksia laskettaessa on huomioitava vain välittömään hoitotyöhön osallistuvat ammatillisen koulutuksen saaneet henkilöt. Mitoituksia ei nykyisestään saa heikentää ja monin paikoin niitä olisi jopa parannettava, Mäkisalo-Ropponen vaatii lopuksi.

Lisätietoja antaa kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen, p. 050 357 9090