Mäkisalo-Ropponen: Hallitukselle työttömien aktivointi tarkoittaa kyykyttämistä ja kyttäämistä

Ajankohtaista, Yleinen 11:00

Merja Mäkisalo-Ropponen

Työväenliikettä ja sosialidemokraatteja tarvitaan puolustamaan tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, säällistä työtä ja inhimillisen elämän edellytyksiä kaikille kansalaisille. Meillä on hallitus, joka haluaa purkaa pohjoismaisen hyvinvointivaltion, markkinaehtoistaa lähes kaikki yhteiskunnan toiminnot ja jättää ihmiset oman onnensa nojaan. Kun tähän lisätään vielä huono lainvalmistelun taso ja asiantuntijoiden lähes täydellinen mitätöinti, niin ei voi huolestumatta seurata asioiden etenemistä. Seuraavassa esimerkki työllisyyden hoidosta.

Hallitus on toistanut nyt moneen kertaan, että Suomen taloudessa on tapahtunut käänne. Taloudessa onkin paljon orastavia kasvun merkkejä ja monia positiivisia uutisia on saatu viimeisten kuukausien aikana. Tämä tarina peittää kuitenkin alleen monia huolestuttavia asioita.
Erityisen huolissani olen siitä, että hallitus on jatkuvasti laiminlyönyt työllisyyden hoidon. Hallituksella ei ole varaa enää jatkaa  Ruususen unta  työllistämistoimissa ja jatkaa leikkauslinjaa. Hento käänne ylös taantumasta vaatii hallitukselta tarkkoja täsmätoimia työllisyyteen. Syrjäytymisen lisääntymiseltä ei voi ummistaa silmiä. Pitkäaikaistyöttömyys on edelleen korkealla tasolla ja erityisen huolissani olen nuorista pitkäaikaistyöttömistä.

Kehysriihessä hallitus ei esittänyt juuri mitään uusia toimia työllisyyden parantamiseksi. Ainoa todella positiivinen asia oli varhaiskasvatusmaksujen alentaminen. Esitellyillä keinoilla hallitus ei tule saavuttamaan tavoitteena olevaa 72 prosentin työllisyysastetta.

Hallitus haluaa tuoda markkinat sellaisiinkin yhteiskunnan toimintoihin, jonne ne eivät sovi. Maakuntauudistuksen yhteydessä hallitus aikoo ulkoistaa ja yksityistää työvoimapalvelut. Hallitus on unohtanut markkinahuumassa kokonaan pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistettävien erityistarpeet. Jos kunta tai yhdistys haluaa jatkossa järjestää pitkäaikaistyöttömien palveluita, niin niiden on yhtiöitettävä toimintansa jotta ne voivat kilpailla avoimilla markkinoilla.

Hallitus markkinoi kehysriihen tuloksena työttömien aktivointimallia, mutta jos ennakointitietoihin on luottamista, niin aktivointimalli tarkoittaan kyykyttämis- ja kyttäämismallia. Työttömyyspäiväraha alenee noin viisi prosenttia jos työtön ei kolmen kuukauden aikana ole riittävästi työssä tai työllistymistä edistävissä palveluissa. Työttömän on haettava kolmen kuukauden jaksoissa vähintään 12 työpaikkaa ja raportoitava netin kautta seitsemän päivän välein työnhakunsa jatkumisesta. Jos työtön työnhakija laiminlyö nämä asiat, niin hänen työnhakunsa voimassa olo päättyy ja tämä tarkoittaa työttömyyskorvauksen maksun loppumista, kunnes hän saa työnhaun uudestaan voimaan. Tämä voi kestää useampia viikkoja. Kukaan ei tarjoa työttömälle näitä työpaikkoja tai palveluita, vaan hänen on toimittava itsenäisesti.

Entä jos itselleen sopivaa työtä ei ole? Mitä jos kotona ei ole nettiä? Kuka maksaa matkat, jos netti on kaukana. Mitä jos unohdat viikoittaisen raportoinnin? Entä kuka seuraa raportointia? Jos meillä on tällä hetkellä yli 330 000 työtöntä työnhakijaa ja he tekevät kerran viikossa raportin, niin raportteja tehdään vuosittain yli 17 miljoonaa.

Tämä on naurettava esitys. Työtöntä työnhakijaa tämä esitys ei varmasti naurata. On käsittämätöntä ja epäinhimillistä, että hallitus haluaa kyykyttää ihmisiä tällä tavoin ja tuntuukin irvokkaalta, että hallitus puhuu työttömien aktivoinnista. Tämä aktivoi lähinnä näitä raportteja seuraamaan velvoitettavia tahoja   mitä ikinä ne sitten lienevätkään.

Merja Mäkisalo-Ropponen