Mäkisalo-Ropponen: Hyvää aivoviikkoa kaikille!

Ajankohtaista, Yleinen 16:03

Merja Mäkisalo-Ropponen

Tällä viikolla vietetään aivoviikkoa ja maanantaina oli Pohjois-Karjalan oma aivopäivä. Aivoviikko on neurologisten vammaisjärjestöjen yhteinen vuosittainen teemaviikko, jonka aikana halutaan tuoda esille aivoterveyteen ja toisaalta myös neurologisia sairauksia sairastavien elämänlaatuun liittyviä asioita.

Korostin Joensuussa aivopäivillä pitämässä puheessani yhdessä tekemistä sekä esteettömyyttä.

Järjestötyössä menestyminen edellyttää yhdessä tekemisen taitoja. Jos haluamme vaikuttaa ja saada asioita muuttumaan, vaikuttamistyötä kannattaa tehdä yhdessä. Yhden henkilön ääni ei vielä kovin kauaksi kanna, mutta ison joukon ihmisiä puhuessa samasta asiasta, mahdollisuus tulla kuulluksi ja saada muutoksia aikaan kasvaa. Esimerkiksi Siun Soten toimivuudesta kannattaa antaa nyt palautetta. Henkilökohtaisten palautteiden lisäksi voi palautetta antaa myös isommalla porukalla. Siun Sote on vasta aloittanut toimintansa ja on luonnollista, että kaikki ”palaset eivät vielä ole paikallaan.” Palautteiden – ruusujen ja risujen – avulla toimintaa voidaan kehittää.

Yhdessä vaikuttamisen tärkeys korostuu myös esteettömyyden esille tuomisessa. Esteettömyys on kaikkia vammaisjärjestöjä koskeva yhdenvertaisuus asia. Kun rakennetaan uutta tai kehitetään toimintoja, pitäisi itsestään selvää olla, että tilat ja toiminnat on suunniteltu ja rakennettu kaikille kansalaisille esteettömiksi. Siksi olenkin huolissani siitä, että hallitus on päättänyt keventää esteettömyysnormeja. Onneksi oikeuskanslerikin on puuttunut tähän asiaan. Toivottavasti hänen kannanotollaan on riittävän suuri painoarvo tässä asiassa. Meidän yhteinen tehtävämme on pitää huolta siitä, että tavoittelemme esteetöntä yhteiskuntaa. Kaiken lisäksi esteettömyysnormien purkamista ei voi perustella edes taloudellisesti, sillä esteetön rakentaminen ei maksa yhtään enempää kuin muukaan rakentaminen, kun se otetaan huomioon suunnittelun alusta alkaen.

Pohjois-Karjalan aivopäivät ovat esimerkki loistavasta yhdessä tekemisestä. Tämä yhdessä tekeminen on nyt huomioitu valtakunnallisestikin, sillä viime syksynä Neurologisten vammaisjärjestöjen verkosto ns. NV – verkosto myönsi Joensuun vapaaehtoistoimijoiden verkostolle tunnustuspalkinnon ansiokkaasta NV-työstä, jota se on tehnyt neurologisten ihmisten hyväksi. Ilmentymänä tästä työstä on esimerkiksi vuosittaiset Pohjois-Karjalan Aivopäivät. Olemme siis tässäkin asiassa esimerkkinä muulle Suomelle. Yhdessä tekemällä saadaan pienilläkin resursseilla isoja tekoja aikaan.

Merja Mäkisalo-Ropponen

Kansanedustaja, Joensuun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Muistiliiton puheenjohtaja