Mäkisalo-Ropponen: Kuka kuulee omaishoitajia?

Ajankohtaista, Yleinen 13:34

Merja Mäkisalo-Ropponen

Suomessa on 44 000 sopimusomaishoitajaa, jotka saavat omaishoidon tukena taloudellista tukea, säännölliset vapaapäivät ja muita tukipalveluita, sekä lisäksi arviolta 20 000 omaista, jotka olisivat oikeutettuja omaishoidon tukeen hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Piilossa olevia, vaativasti läheistään hoitavia arvellaan olevan Suomessa noin miljoona, joista 700 000 on työelämässä. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa etäomaishoitajat ja vanhempiaan hoitavat lapset, joista osa on alaikäisiä – usein päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien vanhempien lapsia.

Ei-sopimusomaishoitajien tilanteesta huolestunut SDP:n kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen jätti tänään kirjallisen kysymyksen ei-sopimusomaishoitajien tilanteesta Suomessa.

–          Omaishoidon tuen kriteerit vaihtelevat kuntakohtaisesti ja keskittyvät pelkästään hoidettavan fyysisen toimintakyvyn arviointiin psyykkisen toimintakyvyn jäämättä arvioimatta. Tällöin esimerkiksi mielenterveyspotilaiden omaiset jäävät usein tuen ulkopuolelle. Suomessa arvellaan olevan 400 000 henkilöä, jotka hoivaavat mielenterveysongelmasta kärsivää läheistään. Valvonta ja jatkuva päivystysvalmiudessa oleminen kuormittavat omaisia, jotka ovat vaarassa masentua itsekin, kertoo Mäkisalo-Ropponen.

Joka neljännen lapsen arvellaan Suomessa asuvan perheessä, jossa vanhemmalla on hoitoa vaativia mielenterveys- tai päihdeongelmia. Nämä lapset kantavat jatkuvaa huolta vanhempiensa elämäntilanteesta.

–          Lapset suojelevat usein vanhempiaan, eivätkä kerro perheen ongelmista kenellekään. Usein ongelmat perheessä tulevat esille vasta, kun lapsesta tai nuoresta tehdään lastensuojeluilmoitus. Vaikka ongelmat olisivat tulleet esille aiemmin, suurimmassa osassa kuntia ei edelleenkään ole tarjolla sosiaalihuoltolain mukaisia kotiin annettavia perhepalveluita riittävästi. Se olisi kuitenkin lapsen ja koko perheen kannalta parasta auttamista ja vaikeuksien pahenemista ennaltaehkäisevää toimintaa, muistuttaa Mäkisalo-Ropponen.

Merja Mäkisalo-Ropponen esittää kirjallisessa kysymyksessään asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavat kysymykset:

–          miten hallitus aikoo varmistaa ei-sopimusomaishoitajien yhdenvertaiset palvelut ja tuen eri puolilla Suomea

–          miten hallitus aikoo puuttua alaikäisten omaishoitotehtävissä olevien lasten ja nuorten tilanteen tunnistamiseen ja riittävän avun ja tuen antamiseen heille sekä

–          miten hallitus aikoo varmistaa sosiaalihuoltolain mukaisen lapsiperheiden kotipalveluiden toteutumisen kaikille sitä tarvitseville perheille?

Lisätietoja antaa kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen, p. 050 357 9090