Merja Mäkisalo-Ropponen: Hallitus uudistaa asiakasmaksulain

Ajankohtaista, Yleinen 15:32

Merja Mäkisalo-Ropponen

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lakiesityksen asiakasmaksulain uudistamisesta lausuntokierrokselle. Tulevan lain tavoitteena on parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta. Lausuntokierros kestää huhtikuun alkuun saakka ja esitys on tarkoitus tuoda eduskuntaan vielä tämän kevään aikana.

”Asiakasmaksut ovat meillä suomessa kansainvälisessäkin vertailussa korkeita ja siksi monella ikäihmisillä ja pitkäaikaissairailla on vaikeuksia saada itselleen tarvitsemiaan palveluita.” sanoo kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd). Noin 25% yli 75-vuotiaista on hoivaköyhiä eli heillä ei ole varaa hankkia tarvitsemiaan sote-palveluita tai sitten kriteerit palvelujen pääsylle on niin korkeat, että ihmiset kokevat, etteivät he saa tarpeidensa mukaisia palveluita.

Lakiluonnoksen mukaan hoitajavastaanotot tulisivat maksuttomiksi perusterveydenhuollossa. Alaikäisiltä asiakkailta ei enää perittäisi maksuja poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta. Samalla maksukattoa laajennettaisiin mm. suun terveydenhuollosta, terapiasta sekä tilapäisestä kotisairaanhoidosta perittäviin maksuihin.

”Nyt tehdään terveyden tasa-arvoa lisäävä uudistus ja erityisesti iloitsen siitä, että hoitajavastaanotot tulevat maksuttomiksi. Hoitajavastaanottoja kehittämällä voidaan myös helpottaa palvelujen pariin pääsemistä. Sairaanhoitajien toimenkuvia ja vastuuta on syytä tulevaisuudessa laajentaa. He voivat entistä enemmän tehdä vastaanottotyötä sekä toimia palveluohjaajina ja hoidon koordinaattorina.” Mäkisalo-Ropponen sanoo.

 

Lisätietoja:

Merja Mäkisalo-Ropponen, puh. 050 357 9090