Merja Mäkisalo-Ropponen: Johdonmukainen viestintä luo uskoa tulevaisuuteen

Yleinen 14:47

Merja Mäkisalo-Ropponen

Johdonmukainen viestintä luo uskoa tulevaisuuteen

”Turvallisuuden tunne tulee siitä, että kaikki viestintä ja ohjeistus on johdonmukaista ja yhtenäistä” sanoo kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd). Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n välille tulee saada selkeä työnjako, niin että ohjeistukset olisivat yhteneväisiä. Sairaanhoitajaliitto teki jäsenilleen kyselyn kotihoidon tilanteesta ja sen mukaan jopa päivittäin vaihtuva ohjeistus ja puutteet suojavarusteissa koettiin kyselyssä suurimmaksi ongelmaksi.

Samoin on väärin tulkittu ministeriön antamaa ohjeistusta siitä, raskain tehohoito on kohdennettava siitä eniten hyötyville. Tämä on paikoin ymmärretty niin, että nyt voidaan rajata vammaiset henkilöt tehohoidon ulkopuolelle. ”Onneksi ministeriö on nyt selkeästi ilmaissut, että jokaisella ihmisellä on tilapäiseen hengenvaaraan jouduttuaan yhtäläinen oikeus tehohoidon tarpeen arviointiin. Mielenterveysongelma, päihderiippuvuus, muistisairaus tai vammaisuus eivät saa estää pääsyä tehohoidosta mahdollisesti saatavan hyödyn arviointiin” Mäkisalo-Ropponen sanoo.

Kriisin aikana viestinnän tulee olla erittäin tarkkaa, niin ettei väärinkäsityksiä pääse syntymään. Johdonmukainen viestintä luo uskoa tulevaisuuteen ja antaa ihmisille ajantasaisen kuvan tilanteesta. ”Näin se myös auttaa ymmärtämään miksi nykyset poikkeukselliset toimenpiteet ovat tarpeelliset ja kuinka niillä on onnistuttu rajaamaan epidemian leviämistä” Mäkisalo-Ropponen päättää.

Lisätietoja:
Merja Mäkisalo-Ropponen, puh. 050 357 9090
kansanedustaja (sd)