Merjan kuulumiset isolta mäeltä

Ajankohtaista, Yleinen 13:07

Teot ja sanat eivät kohtaa!

Keskustapuolue on viime viikkoina kovasti iloinnut siitä, että kansalaiset ovat ilmaisseet mielipidekyselyissä tukensa sille, että koko maa on pidettävä asuttuna. Suomi on keskittymässä väestöllisesti kovaa vauhtia. Taustalla on globaali kaupungistumisen trendi, mutta nykyisen keskustajohtoisen hallituksen monet toimet ovat myös omalta osaltaan kiihdyttäneet tätä kehitystä. Erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomi ovat joutuneet kärsimään.

Aluekehitykselle ja -politiikalle on edelleen tarvetta ja viime viikkojen Keskustan kansanedustajien ”koko maa on pidettävä asuttuna” – hehkutuksen jälkeen on surkuhupaisaa todeta, miten huonoa aluepolitiikkaa tämä hallitus on harjoittanut. Ehdoton vähimmäisvaatimus on maakuntakeskusten kehityksen ja kasvun ylläpitäminen sekä tukeminen. Tarvitaan siis maakuntien vahvuuksia esille tuovaa elinvoimapolitiikkaa.

Valtionhallinnon alueellistaminen ei ratkaise maakuntien ongelmia, mutta päätökset kertovat paljon arvoista ja tahtotilasta. Tällä hetkellä hallituksen tahtotilana näyttää olevan kaikkien toimintojen keskittäminen pääkaupunkiseudulle. Viimeisimpinä esimerkkeinä tästä ovat Kriisinhallintakeskuksen siirtäminen Kuopiosta Helsinkiin ja ehdotus uuden tuomioistuinviraston sijoittamisesta Helsingin seudulle. Esimerkiksi Joensuulla olisi erinomaiset edellytykset toimia tuomioistuinviraston sijoituspaikkana jo siitä syystä, että Itä-Suomen yliopisto tarjoaa Joensuussa laadukasta oikeustieteellistä opetusta. Kun luin alueellistamisen koordinaatioryhmän arviointeja tuomioistuinviraston sijoituspaikasta, niin en voinut olla ihmettelemättä niistä heijastuvaa asenteellisuutta. Jopa virkatehtävien hoitaminen, henkilöstön kehittäminen ja koulutuksen järjestäminen olisi arviointiryhmän mukaan helpompaa Helsingissä kuin Joensuussa. Mitään järkeviä perusteluita näille näkökohdille ei esitetty.

Ministeri Häkkänen on vakavan paikan edessä syksyllä päättäessään tuomioistuinviraston paikasta. Onko aluepolitiikka hallitukselle tärkeä asia vai pelkkää sanahelinää? Todellinen tahtotila näkyy tekoina.

Merja Mäkisalo-Ropponen