Myller: Alueiden tasa-arvo

Ajankohtaista, Yleinen 10:33

Hallituksen vastaus on ollut, että tuleva maakuntahallinto ratkaisee kaiken ja kunhan vain jaksamme odottaa alueiden kukoistuksen aika koittaa. Maakuntien itsehallinnosta tulee kuitenkin hyvin ohut. Valtioneuvosto ja ministeriöt sanelevat mitä voidaan tehdä ja sieltä tulevat myös rahoitus ja rahoituksen tiukka leikkuri, jolla sote-palveluiden kasvusta leikataan 3 miljardia vuoteen 2029 mennessä. Pelkona on, että kun rahan saa könttänä ja tiedämme sote-palvelujen jatkuvasti kasvavat tarpeet, ei rahaa jää muuhun maakunnan toimintaan ja toimintojen kehittämiseen. Miten hoidetaan maakuntien sisään tulevat kasvupalvelut eli nykyiset työvoima- ja elinkeinopalvelut? Miten vahvistetaan alueen omia vahvuuksia, jos välineitä ei ole? Työstä ja osaamisesta kuitenkin edelleen elämme.

 

Suomessa alueiden vahvuuksia on kehitetty kattavan koulutusverkoston avulla. Siitä on edelleen pidettävä huoli. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut kouluttavat alueelle osaajia. Toinen asia on, miten osaajat voidaan pitää alueilla. Tällä hetkellä keskustelu käy kuumana tulevan tuomioistuinviraston paikasta. Päätökset tehdään hallituksessa kevään aikana. Joensuu, pääkaupunkiseudun ulkopuolisena oikeus- ja hallintotieteitä opettavana yliopistokaupunkina, on yksi kahdeksasta ehdokkaasta. Viraston tehtävä on auttaa tuomioistuimia niiden perustehtävissä ja huolehtia keskitetyistä hallintotehtävistä. Tässä on vajaat viisikymmentä uutta työpaikkaa oikeus- ja hallintotieteilijöille. Sijoitus Joensuuhun olisi tehokasta aluepolitiikkaa ja hankittu osaaminen jäisi hyödyttämään aluetta.

 

Hallituksella ei ole kovin hyvä meriitti valtion toimintojen alueellistamisesta. Fimean eli lääkeviraston päätoimipaikka päätettiin pitkien vääntöjen jälkeen säilyttää Kuopiossa, mutta sijoittaa sen tarvitsemat työntekijät pääkaupunkiseudulle. Nahkapäätös, joka vei uskottavuuden hallituksen aluepolitiikalta. Päättämällä tuomioistuinviraston paikaksi Joensuu, aluepoliittisen tahdon uskottavuus on mahdollista palauttaa.

 

Myös riittävän kattavien liikenneyhteyksien turvaaminen on vahvan aluepolitiikan perusedellytys. Kolmen tunnin raideyhteys Helsingistä Kuopioon ja Joensuuhun on lähivuosien keskeinen kehittämistehtävä. Nykyisillä tai tulevilla maakunnan rahoilla se ei onnistu. Valtion on oltava tässä mukana.

 

-Riitta Myller

kansanedustaja (sd)

Joensuu

 

Kirjoitus on ilmestynyt Karjalaisessa (28.3.) ja Savon Sanomissa (28.3.)