Myller: Hallituksen markkinameininki vaarantaa palvelut

Ajankohtaista, Yleinen 09:41

”Markkinat ovat hyvä renki, mutta huono isäntä. Tämä kansanviisaus on Suomen hallitukselta ollut kadoksissa, kun kaikki mihin se tarttuu, markkinoistetaan. Tämä lyö korvalle paitsi kansalaisten tasa-arvoa, myös demokraattisia oikeuksia. Markkinoistetuissa palveluissa kuuluu ylimpänä vaatimus yritysten yhdenvertaisuudesta, kansalaisten yhdenvertaisuus on toissijaista ” sanoi kansanedustaja Riitta Myller (sd) vappupuheessaan Nurmeksessa.

Hyvin on muistissa junavuorojen lakkauttaminen, jonka piti tehdä tilaa yksityisille liikennöitsijöille. Ei tainnut onnistua, mutta VR:n liikenteeseen tekemät heikennykset jäivät pysyviksi. Sama markkinoistaminen on nähty postipalveluissa ja tulevana kesänä myös taksipalvelut vapautetaan, mikä heikentää palvelua erityisesti haja-asutusalueilla. Uusinta lainsäädäntöä tehdään jätehuollossa, jossa räätälöidään säädökset palvelemaan yksityistä yritystoimintaa heikentämällä kunnallisen jätteenkäsittelyn toimintamahdollisuuksia rajusti. Myös tällä karsitaan kansalaisten ja yritysten tarvitsemia palveluja suurten kaupunkien ulkopuolella.

Suurin puhallus on kuitenkin vielä tulossa. Maakuntahallintoa rakennetaan markkinamallin varaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapaus pirstoo terveydenhuollon ja sosiaalityön keskenään kilpaileviksi leireiksi. Pohjois-Karjalassa maakunnallisen Siun soten lähtökohta on ollut kehittää palveluja ihmisläheisiksi, paremmin keskenään yhteensopiviksi, integraatiota kehittämällä. Tämä työ menee hukkaan ja häviää jos hallituksen markkinasote-lait tulevat voimaan.

Myös työvoimapalvelut yksityistetään osana maakuntauudistusta. Samalla työllisyyden hoidon rahoitus vaarannetaan, kun ne tuodaan soten kanssa samaan jo alkuaan liian niukaksi tiedettyyn maakunnan valtiolta saamaan könttärahoitukseen.

Sotessa tulisi palata sen alkuperäisiin tavoitteisiin. Terveyserojen kaventamiseen ja perusterveydenhuollon parempaan saatavuuteen, niin että jonot terveyskeskuksista poistuvat. ”Tähän ei tarvita markkinamallia, tarvitaan lääkäreitä, hoitajia ja sosiaalialan työntekijöitä. Hoivaa ja huolen pitoa elämän eri vaiheissa” Myller sanoi.

Lisätietoja:

Riitta Myller, puh. 040 504 8303