Piirihallituksen kannanotto: Alueellinen elinvoima turvattava

Yleinen 18:48

Piirihallituksen kannanotto:
Alueellinen elinvoima turvattava

Alueellisen elinvoiman tukeminen on koronapandemian aiheuttaman talouskriisin keskellä tärkeää. EU:n monivuotisessa rahoituskehyksessä onnistuimme säilyttämään Suomen saannot maaseudun kehittämisrahoituksessa. Maaseudun kehittämisrahaa jaetaan etenkin niille maille, joilla on maatalousalallaan erityisiä rakenteellisia haasteita. Suomi sai ensimmäistä kertaa neuvoteltua myös 100 miljoonan euron lisätuen Pohjois- ja Itä-Suomen harvaan asutuille alueille. Tämä 100 miljoonan kehittämisraha tulee kohdentaa tarkoin Itä-Suomen elinvoiman kasvattamiseksi.

Savo-Karjalan sosialidemokraatit pitää tärkeänä, että Suomen vientivetoinen talous elpyy nopeasti. Sekä Pohjois-Savossa että Pohjois-Karjalassa on paljon ulkomaankauppaa tekeviä yrityksiä, joiden toiminnalle on tärkeää, että vienti alkaa vetää normaalia vauhtia mahdollisimman nopeasti. Kansallisen rahoituksen valuessa pääosin Etelä- ja Länsi-Suomeen, ovat EU:n rahoitusmekanismit olleet Itä-Suomelle tärkeitä. EU:n neuvottelutulos on Itä-Suomen kannalta satsaus tulevaisuuteen ja uudistumiseen.

Suomen vienti kohdistuu suurelta osin Euroopan maihin. Itä-Suomen yritysten toimintaedellytysten turvaamisessa koko Euroopan talouden elpyminen on keskeisessä asemassa. Leikkauspolitiikka tässä hetkessä johtaisi irtisanomisiin ja kansantaloudelliseen shokkiin, joka ilmenisi massatyöttömyytenä ja lamana, josta nouseminen voisi viedä kauan. Sosiaalisten ongelmien kasaantuminen tulisi sekin kansantaloudellisesti kalliiksi. Itä-Suomeen taantuman vaikutukset olisivat erityisen merkittäviä ja pitkäaikaisia.

Savo-Karjalan SDP piirihallitus