Piirikokouksen nimeämät maakuntavaaliehdokkaat

Ajankohtaista, Yleinen 21:05

Kevätkokouksessa (Joensuu 28.4.)  asetettiin syksyn 2018 mahdollisiin maakuntavaaleihin Pohjois-Savoon 62 ja Pohjois-Karjalaan 60 ehdokasta. Loput ehdokkaat nimetään elokuun loppuun mennessä.

 

Pohjois-Savo

 

Paikkakunta Nimi
Iisalmi Sanna Kauppinen
Kuopio Tanja Airaksinen
Rauno Airas
Iris Asikainen
Teemu Backnäs
Juha Hujanen
Mari Huohvanainen
Tiina Kaartinen
Rasmus Keinänen
Eini Kirsikka-aho
Esko Koistinen
Hannu Lappalainen
Jarkko Taipaleenmäki
Simo Kokko
Kimmo Kolari
Hilkka Kontiainen
Tytti Koslonen
Jaakko Kosunen
Johanna Marttinen
Mika Poimaa
Jukka Pulkkinen
Leena Pulkkinen
Marja Randelin
Saana Rantonen
Pasi Rissanen
Marko Rytkönen
Neeta Röppänen
Irja Sokka
Simo Suksi
Veijo Tirkkonen
Tenho Tuppurainen
Tuula Väätäinen
Lapinlahti Jorma Rannio
Irma Korhonen
Leppävirta Erkki Hynninen
Antti Laitinen
Pielavesi  Jyrki Kiukkonen
Rautalampi Raimo Kemppainen
Siilinjärvi Risto Daavitsainen
Mila Hilden
Pauli Karppinen
Tarja Korhonen
Pirjo Niemitz
Katja Pitkänen
Reijo Räsänen
Katariina Syväys
Sonkajärvi Vesa Hynynen
Kirsi Tervo
Suonenjoki Markku Sato
Veijo Koljonen
Saima Kettunen
Tervo Pirjo Hänninen
Tuusniemi  Irma Riekkinen
Varkaus Pia Hedman
Timo Suhonen
Paula Pulliainen
Janne Kuronen
Jukka Voutilainen
Jaakko Ikonen
Ahti Immonen
Joakim Uhlbäck
Vesanto  Pentti Sauhke

 

Pohjois-Karjala

Paikkakunta Nimi
Ilomantsi Anna- Puruskainen Saarelainen
Joensuu Satu-Sisko Eloranta
Seppo Eskelinen
Eila Heinonen
Hannu Holopainen
Anu Honkanen
Noora Kettunen
Tuomas Kinnunen
Joakim Kärkäs
Simo Rauma
Armi Rautavuori
Tuomas Timonen
Eira Väänänen
Johanna Naakka
Virve Mikkonen
Jukka Hirvonen
Margareta Räty
Matti Pesonen
Juuka Joni Kortelainen
Jukka Hyttinen
Kitee Paula Tolvanen
Matti Kosonen
Birgitta Muukkonen
Esa Lahtela
Leila Luukkainen
Kontiolahti Marja Kauppinen
Matti Mäntynen
Leena Nyyssönen
Suvi Palosaari
Jukka Honkanen
Anette Pottonen
Taisto Romppanen
Mikko Tiainen
Lieksa Jouni Karppinen
Eero Kärkkäinen
Tarja Kärkkäinen
Mervi Liiten
Soile Syrjäläinen
Solja Törnqvist
Liperi Sanna Parkkinen
Tuula Pakarinen
Janne Miinalainen
Tero Kuittinen
Päivi Koistinen
Heli Lavikainen
Pekka Huikuri
Nurmes Martti Piironen
Anni Savolainen
Hannu Pääkkönen
Veli-Matti Hurskainen
 Outokumpu Ilkka Mertanen
Toivo Rissanen
Marja-Terttu Vartiainen
 Sirkka-Liisa Kolehmainen
Polvijärvi Pauli Sahlsten
Esa Leminen
Tohmajärvi Jouni Martiskin
Vuokko Väistö
Valtimo Keijo Suhonen
Pekka Ollilainen