Riitan kuulumiset isolta mäeltä

Ajankohtaista, Yleinen 11:25

Hyvät toverit,

Alkava eduskunnan syysistuntokausi tulee olemaan värikäs. Presidentinvaalit lähestyvät ja ne luovat omat jännitteensä, vaikka istuva presidentti lämmitteleekin juuri nyt Trumpin valossa, mikä tietysti on varsin kaksiteräinen miekka. Demareiden ehdokas selviää viikonvaihteessa, jonka jälkeen oma työmme kohti Mäntyniemeä alkaa.

Sisäpoliittista keskustelua vie edelleen sote ja hallituksen yritykset saada balanssia kokoomuksen ajaman valinnanvapauden ja keskustan sinnikkäästi luotsaaman maakuntamallin välille. Nyt olisi aika palata realismiin ja turvata kansalaisten tarvitsemat palvelut julkisen ohjauksessa ja niin, että valinnanvapaus eli ostopalveluiden hankinta tehdään palvelusetelien avulla. Tätä esittivät mm. Aalto yliopiston professorit kesällä. Perussuomalaisten hajoaminen ja gallup-luvuilla mitatun piskuisen sinisen tulevaisuuden tilanne ei voi olla näkymättä hallituksen työssä. Olemme erikoisessa perustuslaillisessa tilanteessa. Hallituksen kannatus häviää kansalaisten keskuudessa, kun yksi sen kantavista voimista on liittynyt opposition riveihin. Kuten muistamme, hallitus nykykokoonpanolla sai kuitenkin eduskunnan luottamuksen jatkaa.

Suomen talouskehitys on nyt myötätuulessa, kiitos maailmantalouden parantuneiden suhdanteiden. Työttömyys on vähentynyt, mutta jakautuu edelleen hyvin epätasaisesti koko maassa. Itä-Suomi on pitkään olleet tässä muuta maata hankalammassa asemassa. Hallituksen työllisyysmäärärahojen leikkaukset ovat iskeneet pahasti aktiiviseen työllisyyspolitiikkaan ja erityisesti järjestöjen työllistämismahdollisuuksiin. Tästä suurimman laskun maksajiksi uhkaavat joutua nuoret ja pitkäaikaistyöttömät, joiden mahdollisuuksia leikkaukset merkittävästi kaventavat. Sosialidemokraattien viime hallituskaudella rakentama nuorisotakuu, jolla on saatu hyviä tuloksia nuorten pitkäaikaistyöttömyyden torjunnassa, on käytännössä ajettu täysin alas. Työllisyystilanne ei kuitenkaan ole yksiselitteinen. Osalla aloista on pula osaavasta työvoimasta myös Pohjois-Karjalassa. Tässä tarvitaan parempaa, ei huonompaa, ammatillista perus- ja aikuiskoulutusta. Koulutukseen tehtyjä leikkauksia on peruttava ja ohjattava varoja niille aloille, joilla kasvu on kiinni koulutetusta työvoimasta.

Perhepolitiikka on vihdoinkin lyömässä läpi. Puheenjohtajamme sanavalinnat eduskuntaryhmän kesäkokouksessa eivät olleet ehkä mietityt tai harkitut, mutta tarkoitus oli hyvä. Perheitä ja lapsia tulee arvostaa ja mahdollistaa perheiden aito valinnanvapaus luomalla olosuhteet, joissa lapsilukua ei tarvitse rajoittaa siksi, että ei ole varaa lasten tarvitsemiin harrastuksiin tai koulupäivän jälkeisiin kerhoihin tai myöhemmin lukion kirjoihin ja muihin varusteisiin. Sosialidemokraatit esittävät joustavaa koulupäivää, joka pitäisi sisällään myös kerhot ja monipuolisen harrastusvalikoiman. Tällä taattaisiin tavoite, että kaikilla lapsilla olisi oikeus vähintään yhteen maksuttomaan harrastukseen. Perheen valinnanvapauden lisääminen pitää aloittaa perhevapaauudistuksesta, jolla lasten oikeutta molempiin vanhempiin vahvistetaan samalla kun lisätään naisten työhön osallistumista, jolla mahdollistetaan tasa-arvoisempi uralla eteneminen ja eläkekertymä. Kaikki tämä edellyttää myös päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kehittämistä. Hallituksen on pikaisesti peruttava subjektiivisen päivähoidon heikennykset, jotka kohdistuvat erityisesti työttömiin perheisiin. Sosialidemokraattien tavoitteena on kaikille maksuton varhaiskasvatus, joka toteutettaisiin vaiheittain niin, että maksuttomuuden tulorajoja vähitellen nostetaan. Tällä halutaan korostaa varhaislapsuuden merkitystä tasa-arvoisten edellytysten perustan luomisessa.

SDP on myös aktiivisesti ajanut oppivelvollisuusiän pidennystä, jolla turvattaisiin kaikkien pysyminen mukana koulutuksen nivelvaiheissa. Siirtyminen 12-vuotiseen oppivelvollisuuteen merkitsisi paitsi toisen asteen koulutuspaikkaa kaikille nuorille, mutta myös täyttä maksuttomuutta. Nyt monissa pienituloissa perheissä tuskaillaan esimerkiksi kasvavien lukion kirjamaksujen kanssa. Selvää on, että uudistus kasvattaa kustannuksia, mutta pidemmällä tähtäimellä maksaa itsensä takaisin niin verotulojen nousun kuin syrjäytymisen vähentymisen muodossa. Koulutus on aina investointi johon kannattaa panostaa.

Julkisen keskustelun keskittyessä puhumaan julkisen sektorin kalleudesta ja hallituksen tarjotessa markkinamalliaan läpileikkaavana politiikana, on meidän tehtävämme nähdä metsä puilta. Hyvinvointivaltion ja työmarkkinoiden sopimisen puolustaminen ei ole takertumista menneisyyteen tai kehityksen vastustamista, vaan se on sen ymmärtämistä, että yhteiskunta jossa kaikki pidetään mukana ja tuetaan yksilöiden vahvuuksia, on myös yhteiskunta joka voi hyvin niin taloudellisesti kuin henkisestikin.

 

Hyvää alkavaa syksyä kaikille!

– Riitta Myller