Riitan kuulumiset isolta mäeltä

Ajankohtaista, Yleinen 15:15

Hyvät toverit,

 

Vuosi kääntyy pikkuhiljaa lopuilleen ja eduskunnan syysistuntuntokausi päättyy perinteiseen tapaan ensi vuoden talousarvion hyväksymiseen. Talousarvion lisäksi eduskunnan loppuvuotta ovat sävyttäneet hallituksen esittämä työttömien aktivoimismalli, alkoholilainsäädännön uudistaminen ja välikysymyskeskustelu eriarvoisuudesta. Sote-uudistuksen uusi version ja siihen liittyvä hallituspuolueiden keskinäinen nokittelu sekä lähestyvät presidentinvaalit nostavat politiikan jännitystä tulevana keväänä.

Monien ennustelaitosten korjatessa kilpaa ennusteitaan ylöspäin on nyt ehkäpä turvallista sanoa, että olemme ohittaneet pahimman taantuman ja talouden tuleva kehitys näyttää pitkästä aikaa valoisammalta. Käänteeseen ovat vaikuttaneet niin edellisen kuin nykyisenkin hallituksen politiikka, mutta suurin syy löytyy maailmantalouden ja keskeisten vientimaidemme paremmasta tilanteesta. Tämä luo markkinoita vientiteollisuudelle ja siten osaltaan parantaa työllisyyttä. On merkille pantavaa, että monet keskeiset vientimme veturit, kuten vaikkapa telakkateollisuus, ovat korkean jalostusasteen tuotteita. Näiden markkinoinnissa keskeistä on laatu, ei työn hinta, joten hallituksen olisi lopetettava työn halpuutuksesta puhuminen ja keskityttävä osaamisvajeemme korjaamiseen purkamalla koulutusleikkaukset.

Talouden noususuhdanteesta huolimatta hallituksen talouspolitiikka jatkuu kuitenkin kireänä ja jo hallitusohjelmassa sovitut sopeutustoimet jatkuvat. Hallitus on, monien asiantuntijoiden moitteista huolimatta, rajannut veronkorotukset pois talouden työkalupakistaan, joten sopeutukset ovat painottuneet pelkästään leikkauksiin. Tämä on lisännyt eriarvoisuutta ja sosiaalista ahdinkoa monissa perheissä. Haastoimmekin tästä hallituksen välikysymyksellä joulukuun alussa. Korjausta ei kuitenkaan luvattu, entisellä linjalla mennään, vaikka hallituspuolueista erityisesti keskusta kipuileekin jo kovasti.

Vaikka talous kasvaakin, paranee työllisyys edelleen tuskastuttavan hitaasti. Hallitus on leikannut merkittävän osan aktiivisen työllisyyspolitiikan rahoituksesta ja on nyt lanseerannut tilalle oman aktiivimallinsa. Siinä työttömän saamia tukia leikataan, mikäli hän ei ole kolmen kuukauden tarkastelujaksolla osallistunut määrättyihin työllisyystoimiin.

Tosiasiassa mallista muodostuu vain työttömien tukileikkuri, jolla jo valmiiksi heikommassa asemassa olevat saatetaan yhä ahtaammalle. On hallituksen puolesta hurskastelua puhua aktivoinnin tarpeesta, kun muistetaan, että esimerkiksi Pohjois-Karjalassa työttömien määrä ylittää kymmenentuhannen ja avoimia työpaikkoja on samaan aikaan alle tuhat. Hallitus tietoisesti rankaisee työttömiä, kun työpaikkoja ei yksinkertaisesti ole. Tämä politiikka ei tue taloutta, mutta kasvattaa takuuvarmasti osattomuutta ja eriarvoisuutta.

Sosialidemokraatit ovat esittäneet toistuvasti, että työllisyyskehityksen vahvistamiseksi tarvitaan nyt sekä lisäpanostuksia aktiiviseen työllisyyspolitiikkaan, mutta myös rakenteellisia uudistuksia, joten vahvistaisivat työntekijöiden asemaa ja talouden potentiaalia. Olemme esittäneet maksutonta varhaiskasvatusta perheiden tueksi, perhevapaiden uudistusta naisten työmarkkina-aseman parantamiseksi ja maksutonta toisen asteen koulutusta tukemaa nuoria ja ehkäisemään syrjäytymistä. Yhdessä aktiivisen työllisyyspolitiikan kanssa nämä vahvistaisivat talouden elpymistä ja loisivat myös pidemmän aikavälin vakautta ja kestävää kasvua.

Eräänä vuoden viimeisimmistä asioita eduskunta äänesti alkoholilain uudistuksesta. Tässä hallitus, kokoomuksen johdolla, ajoi valiokunnan mietinnön ja asiantuntijoiden kannan vastaisesti läpi kaupoissa myytävän juomien alkoholin ylärajaksi 5,5%. Tämä tulee näkymään monien asiantuntijoidenkin mukaa meillä tulevaisuudessa kasvavina sosiaalisina ja terveydellisinä haittoina. Erityisen vaikea äänestys oli keskustalle, mistä kertoo keskustan ryhmän hajoaminen äänestyksessä.

Tulevan vuoden tulevat aloittamaan presidentinvaalit, joissa eri ehdokkaiden erot alkavat pikkuhiljaa piirtyä selkeämmin esille. Tuula Haatainen on johdonmukaisesti pitänyt keskusteluissa esillä kansainvälisen solidaarisuuden ja kestävän kehityksen teemoja. Näitä todella tarvitaan ajassamme, jossa ulkopolitiikkaa hallitsevat puheet kriiseistä ja sotilaallisesta varustautumisesta. Meillä kaikilla on nyt hyvä tilaisuus olla kampanjoimassa Tuulan kanssa ja tehdä työtä näiden teemojen eteen. Rauhan ja turvallisuuden tärkein tae on eriarvoisuuden vastustaminen, tämä olkoon yhteinen viestimme.

 

Rauhallista joulua ja hyvää alkavaa vuotta kaikille!

– Riitta Myller