Riitan kuulumiset isolta mäeltä

Ajankohtaista, Yleinen 09:19

Hyvät toverit,

Kevät on alkamassa ja valoisa aika lisääntyy. Eduskunnan kevään täyttävät ennen kaikkea sote-uudistus ja siihen liittyvä valinnavapauslainsäädäntö, joka jo kerran kaatui perustuslakivaliokunnan käsittelyssä, tiedustelulait, aktiivimallin uusi käsittely kansalaisaloitteen myötä sekä myös talousasiat ovat vahvasti esillä tulevien vuosien budjettikehyksistä päätettäessä. Toivottavasti myös mitä pidemmälle kevät etenee, käydään meilläkin, keskustelua EU:n, että yhteisvaluutta euron kehittämisestä sekä Suomen toiminnasta EU:ssa. Jotta Itä-Suomen tulevat EU-tuet saataisiin mahdollisimman suurina, on Suomen osallistuttava aktiivisesti paitsi EU:n rahoituskehyksistä myös koko EU:n suunnasta käytävään keskusteluun ja vaikuttamiseen.

Koko hallituskautta leimannut tempoilu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta saa maaliskuussa jälleen uuden käänteen, kun hallitus antaa korvaavan esityksen terveydenhuollon valinnanvapaudesta. Viime kesänä perustuslakivaliokunta totesi edellisen yrityksen perustuslain vastaiseksi. Myös uusi lakiesitys on jo lausuntokierroksellaan saanut runsaasti negatiivista palautetta asiantuntijoilta. Vaikka se korjaakin ehkä muutamia esityksen epäkohtia, pysyvät keskeiset ongelmat edelleen, eli mitä tapahtuu sosiaali- ja terveydenhuollon tasa-arvoiselle saatavuudelle, toimiville hoitoketjuille ja tavoitellulle sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiolle, kun yksityiset voittoa tavoittelevat firmat pääsevät lähes vapaasti huseeraamaan julkisella rahoituksella.

Hallituksen sote-uudistuksen ja sittemmin perhevapaauudistuksen yhteydessä käymä kiivaskin julkinen keskustelu osoittaa, että kahden päähallituspuolueen gallupkäyrien osoittaessa eri suuntiin alkaa hallituksen sisäinen nokittelu ja kärhämöinti jokapäiväistyä. Nähtäväksi jää millainen viimeinen vuosi ennen vaaleja tulee olemaan puolueiden hakiessa irtopisteitä ja asemiaan tuleviin vaalikamppailuihin.

Nyt eduskunnan käsittelyssä olevat tiedustelulait ovat saaneet paljon julkisuutta. Kaikki puolueet ovat jotakuinkin yhtä mieltä siitä, että voimakkaasti muuttunut turvallisuusympäristömme asettaa selvän tarpeen myös tiedustelulainsäädännön uudistamiselle. Samalla on myös äärimmäisen tärkeää löytää tasapaino uuden lainsäädännön mahdollistamien valvontakeinojen sekä viranomaisten itsensä valvonnan välille. Sosialidemokraatit ovat omaksi hyväksymisen ehdoksi asettaneet sen, että eduskuntaan perustettavan uuden tiedustelua valvovan valiokunnan on saatava oikeus myös uudenlaisen Supon valvontaan. Supo muuttuu poliisiorganisaatiosta tiedusteluorganisaatioksi ja viimeistään nyt on Supollekin saatava demokraattinen valvonta.

Joulukuussa hallituksen läpirunnoma aktiivimalli palaa myös eduskunnan käsittelyyn, sitä vastustavan kansalaisaloitteen saadessa ennätysajassa kokoon jopa yli 140 000 allekirjoitusta. Tämä osoittaa vahvasti kansalaisten kokeman epäluottamuksen mallia kohtaan. Nyt olisi hyvä mahdollisuus korjata ainakin mallin räikeimmät epäkohdat, mutta samalla myös pohtia kestävämmän työllisyyspolitiikan keinoja hallituksen nykyisen keppilinjan sijaan.

Me olemme, omassa vaihtoehtobudjetissamme, esittäneet lääkkeeksi vahvoja panostuksia koulutukseen ja aktiiviseen työllisyyspolitiikkaan. Vain näin voidaan kestävästi vahvistaa kaikkien ihmisten osallistumista työmarkkinoille ja mahdollisuutta pärjätä muuttuvassa työelämässä. Ei tule tehdä politiikkaa jossa esimerkiksi koulutuksesta tai palkkatuesta leikkaamalla sysätään iso joukko ihmisiä syrjään työmarkkinoilta. Samaan aikaan tulisi tehdä paljon enemmän sen varmistamiseksi, että alkanut orastava kasvu näkyisi vahvemmin koko maassa.

Alkanut kevät on merkittävää aikaa myös eurooppalaisella tasolla, kun käydään keskustelua siitä mihin suuntaan yhteistä valuuttaamme ja eurooppalaista talouspolitiikkaa tulisi kehittää. Sosialidemokraatit niin Suomessa kuin Euroopan parlamentissa ovat painottaneet työllisyys- ja sosiaalipolitiikan entistä vahvempaa roolia. On tärkeää, että käymme tässäkin avointa ja faktatietoihin nojaava keskustelua kehityksen suunnasta.

Kaikissa esityksissä ei tarvitse olla mukana, mutta kaikelle ei myöskään kannata kääntää selkäänsä. Suomella pitäisi olla omia yhteiseen pöytään tuotavia asioita, se on paras tapa vaikuttaa. Viimeisimmäksi tällaista aktiivista omista intresseistä lähtevää politiikkaa tehtiin Lipposen pääministerikaudella. Suomen puheenjohtajuus alkaa heti tulevien eduskuntavaalien jälkeen. Jo nyt pitäisi olla kirkkaana tiedossa se mitä asioita haluamme EU tasolla tällöin edistää.

 

Hyvää alkanutta kevättä kaikille!

– Riitta Myller