Riitan kuulumiset isolta mäeltä

Ajankohtaista, Yleinen 08:05

 

Hyvät toverit,

 

Monet viimeiset takarajat ovat paukkuneet, mutta edelleen on epäselvää, miten hallituksen sote-esitykselle eduskunnassa käy. Tätä kirjoittaessa perustuslakivaliokunta käy vielä läpi hallituksen esitystä eivätkä julkisuuteen tihkuneet tiedot lupaa uudistukselle läpimenoa nykyteksteillä. Erityisesti kokoomuksen hellimä valinnanvapaus ja kustannuksia rajaava leikkuri ovat ongelmallisia perustuslain takaamien yhdenvertaisten palveluiden kannalta. Eduskuntakäsittelyssä on nähty myös kahden päähallituspuolueen keskinäistä nokittelua. Nähtäväksi jää kuinka lopputulema tulee vaikuttamaan päähallituspuolueiden väleihin ja koko hallituksen kohtaloon.

 

Hallituksen kaavailluissa uudistuksen on määrä rajoittaa sote-kustannusten kasvua tulevaisuudessa kolmella miljardilla eurolla. Monien asiantuntija-arvioiden mukaan kuitenkin säästöt uhkaavat kääntyä lisämenoksi. Tämä johtuu esitykseen keskeisesti sisältyvästä markkinaehtoisesta valinnanvapausmallista, joka pirstoo palveluketjun osiin ja luo kannusteita kermankuorinnalle ja estää palvelujen integraation, josta tulevaisuuden säästöt on määrä saada. Mallissa yksityisille sote-yhtiöille mahdollistetaan tuloksenteko niin, että valitaan omahoidettaviksi helpoimmat potilaat ja kalliit paljon hoitoa tarvitsevat potilaat lähetetään herkemmin erikoissairaanhoitoon ja näin maakunnan vastuulle.

 

Sote-uudistus on välttämätön, mutta ei minkälainen uudistus tahansa. Jo nykyisellään Suomessa sotekustannukset saatuun palveluun nähden ovat OECD:n vertailussa hyvin hallinnassa. Meillä ongelmana ovat jonot perusterveydenhuollossa ja terveyserojen kasvu. Näihin ongelmiin sotessa pitää hakea ratkaisua. Viime kauden lopussa tehty parlamentaarinen työ oli hallintomallia lukuun ottamatta myös perustuslakivaliokunnan hyväksymä. Se lähti leveimmistä hartioista ja julkisen terveydenhoidon johtoroolista.

 

Sipilä on useaan otteeseen julkisuuteen sanonut, että kyllä hallituksen malli toimii, katsokaa vaikka Siun Sotea ja Etelä-Karjalan Eksotea. Tietämättään tai tietoisesti Sipilä unohtaa yhden tärkeän eron. Sen, josta koko uudistuksen onnistuminen kiinni. Siun Sotessa ja Eksotessa vastuu toiminnoista on julkisella sektorilla, joka mahdollistaa paremman koordinoinnin ja sen kuuluisan integraation terveydenhoidon ja sosiaalitoimen ja toisaalta eri hoitoketjujen välille. Tällä saadaan kustannuspainetta tulevaisuudessa alemmas, kun työt tehdään oikea-aikaisesti ennaltaehkäisyä painottaen. On sentään tässäkin muistettava, että hyvä hoito ja hyvät palvelut tarvitsevat rahaa, joten kuntien on turha luottaa siihen, että rahoitusta vain kiristämällä enempää Eksotesta kuin Siun sotestakaan saadaan parasta irti.

 

Nyt sote on siis perustuslakivaliokunnan käsittelyssä. Julkisuudessa kysytään tarkoitushakuisesti voiko Suomessa ylipäätään tehdä mitään uudistusta, joka ei jumittuisi perustuslakiin. Kyllä voi, jos se ei heikennä ihmisten tasavertaista kohtelua tai lyö korvalle niitä perusoikeuksia jotka sekä Suomen perustuslaissa, että kansainvälisissä sopimuksissa on kansalaisille taattu.

 

Jos kansalaisten perusoikeuksiin kesken vaalikauden puututaan, tarvitaan eduskunnassa viiden kuudesosan määräenemmistö eli vähintään 167 eduskunnan jäsenistä esitystä puoltamaan. Perusoikeuksiin puuttuminen tai niiden kaventaminen on tarkoituksella tehty vaikeaksi, jotta yhdessä sovitut reunaehdot yhteiskunnalliseen tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin turvataan.

 

Ensimmäistä kertaa eduskunnan historiassa perustuslakivaliokunnasta on kesken asian käsittelyn vuodettu tietoja. Eduskunnan työjärjestyksen mukaan minkään valiokunnan keskeneräisiä asioita ei saa käsitellä julkisuudessa. Vielä suurempi merkitys on perustuslakivaliokunnan työllä, koska sen pitää perustaa kantansa perustuslakiasiantuntijoiden kantoihin, eikä antaa vaikuttaa itseensä enempää poliittisten ryhmien kuin julkisuudenkaan. Siksi onkin hyvä kysymys, mikä motiivi vuodolla on ollut. Yksittäisen edustajan profiilin korotus vai halu heikentää perustuslakivaliokunnan mahdollisuutta tehdä työnsä hyvin nauttien kansalaisten luottamusta.

 

Kun samaan aikaan myös julkisuuden kautta käydään keskustelua perustuslakivaliokunnan korvaamisella perustuslakituomioistuimella, tulee väistämättä mieleen, että tavoitteena on vähintään perustuslakivaliokunnan arvovallan heikentäminen ja sen työn hankaloittaminen. Joidenkin mielestä ihmisten tasa-arvoisella kohtelulla on liian korkea perustuslain suoja. Tästäkin syystä hyvinvointivaltion tulevaisuudesta on syytä olla huolissaan.

 

Suomalaisten suuri enemmistö on vuodesta toiseen kannattanut hyvinvointivaltiota ja ovat valmiita maksamaan veroja, kunhan niiden vastineeksi saa hyvät palvelut kaikille ja politiikkaa, jolla tuloeroja tasataan. Tässä ihan keskiössä on sosiaali- ja terveyspalvelujen ja työllisyyspalvelujen järjestäminen. Siis ne joita ollaan nyt viemässä maakuntahallintoon ja markkinavoimien komentoon. Tiesivätkö ihmiset viime eduskuntavaaleissa äänestäessään saavansa tällaista politiikkaa.

 

Demokratian keskeinen asia on, että vaaleissa esitellään politiikka, jota harjoitetaan, jos kansa vaaleissa antaa valtaa. Kukaan ei kertonut, että sosiaali- ja terveyspalvelut, työllisyyspalvelut, jätepalvelut, VR ja posti pirstotaan ja lainsäädännöllä tehdään tilaa markkinoille asioissa, joissa keskeistä on yhdenvertaisuuden toteuttaminen. Politiikan pitää pystyä tarjoamaan ihmisille tulevaisuudenuskoa ja luottamusta, mutta myös aito tunne vaikuttamisesta. Tämä ei juuri nyt toteudu.

 

 

Hyvää alkavaa kesää kaikille!

 

– Riitta Myller