Riitan kuulumiset isolta mäeltä

Ajankohtaista, Yleinen 09:20

Hyvät toverit,

Poikkeuksellisen lämpimän kesän jälkeen eduskunta palaa jälleen syyskuun alussa viimeiselle istuntokaudelle ennen ensi kevään vaaleja. Tulevan syksyn ja talven suurimmat puheenaiheet tulevat olemaan talous ja työllisyys sekä sote. Nämä teemat tulevat myös samalla pohjustamaan ensi kevään eduskuntavaaleissa käytävää keskustelua. Mielipidetiedustelut näyttävät nyt sosialidemokraateille myönteistä puhuria, mutta erot ovat edelleen kärkikolmikossa suhteellisen pieniä ja vaaleihin on vielä noin kahdeksan kuukautta, joten paljon ehtii vielä tapahtua. Gallupien häntäpäähän juuttuneen hallituksen apupuolueen sinisten kannatus sen sijaan edelleen laahaa, mikä saattaa hyvinkin lisätä painetta irtiottoihin.

 

Hallitus esitteli hiljattain kautensa viimeisen budjetin tulevalle vuodelle. Yllätyksiä se ei tarjonnut, vaan jatkaa jo hallitusneuvotteluissa sovittua säästölinjaa, mutta samaan aikaan tietoisesti keventää verotusta. Monet talousviisaat ovatkin, talouspolitiikan arviointineuvosto etunenässä, moittineet hallituksen talouspolitiikkaa liian keveäksi suhdanteisiin nähden. Velkaantumiskehitys jatkuu nousukaudellakin ja puskurit tulevien talouslaskujen helpottamiseksi jäävät olemattoman pieniksi. Hallitus tarjoili pieniä panostuksia sosiaalietuuksiin, koulutukseen ja työllisyyteen kautensa lopuksi, valitettavasti ne kuitenkin edelleen kalpenevat hallituskauden alussa ja siis myös laskusuhdanteen aikana tehtyjen massiivisten leikkausten rinnalla. Esimerkiksi hallitus omien sanojensa mukaan panostaa budjetissaan koulutukseen nyt noin sadan miljoonan verran, kun se on ensin koko hallituskaudella suunnannut koulutukseen jo yli miljardin leikkaukset. Laastaroinnilla ei avohaavoja voi paikata.

 

Hallituksen esityksestä puuttuvat valitettavasti kaikki tarpeelliset investoinnit tulevaan. Nyt talouskasvu on vahvaa, mutta noususuhdanne ei tule kestämään ikuisesti ja osin merkit jo kansainvälisen kasvun taittumisesta ovat ilmassa, minkä lisäksi kauppasotien uhka kasaa jo nyt tummia pilviä taivaanrantaan. Niin valtiovarainministeriö kuin Suomen Pankkikin ovat varoittaneet, että pidemmällä aikavälillä talouskasvun potentiaali tulee heikkenemään. Siksi tarvitsemme oleellisesti vahvempia panostuksia koulutukseen ja tutkimukseen. Korkean jalostusasteen, koulutetun työvoiman ja vahvan tutkimuksen avulla meillä on mahdollisuus pysyä mukana kansanvälisessä kilpailussa ja pitää yllä korkeaa työllisyysastetta ja näin hyvinvointivaltiomme palveluita. Nyt on tärkeää ymmärtää, että vahvat panostukset osaamisen ovat investointeja, jotka varmuudella lunastavat itsensä takaisin.

 

Hallituksen budjettiesityksen lukuja katsoessa on myös hyvä pitää mielessä mitä se ei sisältänyt. Hallitus ei perunut sosiaaliturvan indeksien jäädyttämistä eikä vetänyt takaisin esitystään työntekijöiden irtisanomissuojan heikennyksestä pienissä yrityksissä. Tässä kulkeekin varsin selkeästi sosialidemokraattien ja nykyhallituksen ero. Työntekijöiden aseman heikentäminen tai tukien leikkaaminen eivät ole kestävää tai ennen kaikkea oikeudenmukaista politiikkaa, vaikka hallitus kyllästymiseen asti kannustimista puhuukin. Kestävästi työllisyysastetta nostetaan ihmisiä tukemalla ja antamalla aito mahdollisuus kouluttautua niin vauvasta vaariin, varhaiskasvatuksesta korkeakouluun. Keppipolitiikka ja aktiivimallin kaltaiset rakennelmat eivät luo luottamusta vaan ajavat työmarkkinat kohti entistä syvenevää vastakkainasettelua. Nyt tarvitaan luottamusta ja kykyä sopia asioista niin työmarkkinoilla, kun koko yhteiskunnassa. Tämä on myös historian saatossa ollut vahvuutemme, jota ei pidä hukata lyhytnäköisen politiikan vuoksi.

 

Syksyn toinen merkittävin politiikan kiistakapula tulee olemaan sote-uudistusta, jota hallitus ajaa kuin käärmettä pyssyyn, välittämättä asiantuntijoiden varoittelusta tai edes siitä, että koko uudistuksen taloudelliset perustelut on rakennettu hiekalle. Hallitus on halunnut kääntää huomion toisaalle ja on hyökännyt rajusti oppositiota vastaan ja syyttää sitä uudistuksen jarruttamisesta, kun samaan aikaan eduskunnan valiokunnat ja virkamieskoneisto paiskivat jatkuvasti ylitöitä uudistuksen parissa. On hyvä muistaa, että perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on joutunut omassa mietinnössään muuttamaan merkittävän osan hallituksen pykälistä.

 

Ei olisi hallituksen puolelta vieläkään liian myöhäistä niellä ylpeyttään ja palauttaa uudistus takaisin yhteiseen parlamentaariseen valmisteluun, jolloin myös uudistuksen perimmäisiä kysymyksiä, palveluiden kattavuutta, hoitoon pääsyä ja rahoituksen kestävyyttä päästäisiin oikeasti ratkomaan. Julkinen puoli tulee pitää kuskin paikalla uudistuksessa, mutta yksityistä ja kolmatta sektoria toki hyödyntäen. Uudistuksessa tulee hakea parhaita ja toimivia malleja ilman että kädet sidotaan keskustan ajamaan maakuntahallintoon tai kokoomuksen hellimään valinnanvapauteen. Samoin sosiaali- ja terveydenhoidon ammattilaiset tulee nostaa aidosti osaksi valmistelua.

 

Tuleva syksy ja ensi kevät tulevat olemaan merkittävää aikaa Suomessa. Nyt on mahdollista näyttää ihmisille, että hallituksen markkinamallille löytyy parempikin vaihtoehto. Samalla on kuitenkin hyvä muistaa, että meidän mallimme tulee perustua huolelliselle valmistelulle ja tutkitulle tiedolle. Vain näin voidaan kestävällä tavalla tehdä politiikkaa. Tähän haluan olla teitä kaikki rohkaisemassa mukaan.

 

Hyvää alkavaa syksyä kaikille!

 

 – Riitta Myller