Riitan kuulumiset isolta mäeltä

Ajankohtaista, Yleinen 09:26

Hyvät toverit,

Eduskunnan syksy kääntyy talveksi ja joulua kohti edetessä niin valoisa aika kuin myös tämän vuoden istuntopäivien määrä vähenee. Kulunut syksy on ollut värikäs ja paineita siihen on ennen kaikkea luonut lähestyvät vaalit ja siitä juontuva puolueiden tarve kiillottaa omaa julkisuuskuvaansa ja nostaa omaa profiiliaan. Osin tämä on näkynyt hallituksen sisäisenä kissanhännän vetona, mutta ennen kaikkea erityisesti sosialidemokraattien avausten lyttäämisessä. Gallupkannatus pelottaa.

Työllisyys ja talouspolitiikka ovat olleet keskiössä ja pitääkin, kun tavoitteena pitää olla työllisyysasteen nostaminen lähelle 80 prosenttia. Nyt ollaan juuri ja juuri 72 prosentissa. Niin kansanvälisten talousennustajien kuin myös valtiovarainministeriön ja Suomen Pankin kristallipallosta on nähtävissä, että nykyinen kansainvälisen talouden hyvä vire tulee lähivuosina hiipumaan. Samaan aikaa kotimainen rakennusala hidastaa tahtiaan melkoisesti. Tämä merkitsee sitä, että nyt olisi aika politiikalle jolla löydämme keinot hyvän kehityksen turvaamiseen muuttuvassa tilanteessa.

Suomessa kokonaisuudessaan käytetään edelleen huomattavasti vähemmän resursseja aktiiviseen työvoimapolitiikkaan kuin muissa pohjoismaissa. Meillä raha ohjautuu työttömyyden seurausten lievittämiseen työttömyyskorvausten kautta, mutta itse työttömyyden hoito on meillä aliresursoitua. Tarvitsemme vahvemman otteen aktiiviseen työllisyyspolitiikkaan ja selvästi vahvempia panostuksia työnvälitykseen sekä palkkatuen turvaamiseen. Näin meillä olisi vahvemmat työkalut työllisyyskehityksemme turvaamiseen ja työllisyysasteen nostamiseen.

Toinen merkittävä teema on koulutus. Kun nykyinen hallitus on toteuttanut merkittävät koulutusleikkaukset, on se merkinnyt osaamistasomme isoa taka-askelta. Olemme nyt menossa kovaa vauhtia kohti tilannetta, jossa lastemme koulutustaso uhkaa jää heidän vanhempiaan heikommaksi. Tämä ei missään nimessä voi olla politiikkamme suunta kohti 2020-lukua mentäessä, jolloin osaamisen, tutkimuksen ja tuotekehityksen roolit tulevat entistä enemmän korostumaan.

Tarvitsemme nyt koulutuksen ja sivistyksen kunnianpalautuksen. Jotta voimme jatkossakin pärjätä kansainvälisessä kilpailussa, on osaamisperustastamme pidettävä huolta. Meidän on luotava kestävä koulutuspolku joka alkaa maksuttomasta ja kaikille avoimesta varhaiskasvatuksesta, jatkuen laadukkaaseen tasa-arvoiseen peruskouluun ja aidosti maksuttomalle toiselle asteelle josta kunkin nuoren on joko mahdollista ponnistaa jatko-opintoihin korkeakouluun tai laadukkaan ammatillisen koulutuksen jälkeen astua työelämään ylpeänä omasta ammattitaidostaan.

Ilmastopolitiikka on myös välttämättömyyden pakosta noussut näkyvästi julkiselle agendalla viimeistään kansanvälisen ilmastopaneelin raportin myötä. Jotta voimme rajoittaa ilmaston lämpenemisen hallittavaan 1,5 asteeseen on meidän toden teolla tartuttava toimeen ja rakennettava uskottava polku kohti hiilineutraalia Suomea jo vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaa merkittäviä muutoksia niin liikenteen, asumisen kuin ruoantuotannonkin piirissä. Tämä on näkynyt vahvasti myös keskustelussa metsien hakkuista ja hiilinieluista. Muistetaan, että mitä paremmat hiilinielut ja varastot meillä on, sitä enemmän joustoa voidaan saada esimerkiksi liikenteen päästöissä. Hiilivarastohan karttuu mm jalostamalla puuta pitkäikäisiksi puutuotteiksi ja rakennuksiksi.

Tulevan kevään vaalit käydään poikkeuksellisen jakautuneissa tunnelmissa. Viimeisen neljän vuoden ajan politiikka on jakanut kansaa, mikä on näkynyt niin sosiaaliturvan indeksien jäädytyksessä, koulutusleikkauksissa ja aktiivimallissa, mutta toisaalta myös hyvätuloisia suosivissa veronalennuksissa. Mielipidemittaukset puolueiden voimasuhteissa niin valtakunnallisesti kuin myös Savo-Karjalassa lupaavat hyvää ja osoittavat että ihmisiltä löytyy luottamusta SDP:n oikeudenmukaisempaa linjaa kohtaan. Ensi huhtikuun vaaleihin on kuitenkin vielä pitkä matka, joten politiikan johdonmukaisuus ja hyvä vaalityö on varmistettava yhdessä.

 

Hyvää joulunaikaa kaikille!

– Riitta Myller