Riitan kuulumiset isolta mäeltä

Ajankohtaista, Yleinen 09:13

Hyvät toverit,

 

Eduskunnan päivät ovat vielä pitkiä ennen kesätaukoa. Suurimpia käsiteltäviä teemoja ovat tuleva maakuntauudistus ja hallituksen puoliväliriihi, jossa se linjasi loppukautensa talouspolitiikkaa. Nyt on tärkeää, että hallitus nostaa päätöksissään kasvun ja työllisyyden etusijalle. Tämän tulee näkyä tasapuolisesti koko maassa. Nyt hallituksen olematon aluepolitiikka uhkaa jättää monet alueet oman onnensa nojaan.

 

Sille onko hallituksella lainkaan halua ohjata aluekehitystä, testinä tulee olemaan päätös tulevan tuomioistuinviraston sijoituspaikasta. Sopii odottaa, että maakunnan oma ministeri hoitaa asiat niin, että sijoituspaikkana on Joensuu. Joensuussa on jo nyt laajaa korkean tason oikeustieteellistä opetusta ja tutkimusta Itä-Suomen yliopistossa, sekä hiljattain aloitettu lainsäädäntötutkimuksen koulutus tukisi kokonaisuuttaa vahvasti. Samoin on edellytettävä, että hallitus pitää aiemmin tehdyt päätökset voimassa, jotta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean alueellistamispäätös Kuopioon saadaan vihdoin vietyä maaliin.

 

Itä-Suomi ei valitettavasti tunnu olevan korkealla tämän hallituksen hankelistalla. Hallituksen puoliväliriihi eikä myöskään vastattain annettu lisätalousarvio tarjonneet paljoakaan tänne. Savo-Karjalan alueella on lukuisia vain lapion pistoa odottavia hankkeita, niin liikenteessä kuin teollisuudessakin, jotka saataisiin pienellä julkisella tuella liikkeelle. Julkinen ja yksityinen raha yhdessä voivat poikia isoa investointeja ja positiivista talouden virettä. Tätä virettä tukisivat parhaiten panostukset koulutukseen. Erityisesti ammatillinen koulutus on ollut hallituksen hampaissa, mikä on näkynyt leikkauspäätöksinä myös Itä-Suomessa.

 

Isossa kuvassa on positiivista, että talous ja työllisyys ovat alkaneet osoittaa kasvun merkkejä, mutta nyt tulisi hallituksen puolelta aktiivisen toimenpitein pitää huolta, että kaikki maakunnat pääsevät kasvun imuun mukaan. Maan tasapuolinen kehittäminen on koko sodanjälkeisen ajan ollut aluepolitiikkamme kantavia teemoja. Onko nyt juuri keskustajohtoinen hallitus irtautumassa tästä perinteestä ja antaa politiikan markkinoiden temmellyskentäksi. Nyt käsittelyssä oleva uusi postilaki jatkaa tätä linjaa, kun postin jakelu sidotaan sanomalehtien varhaisjakeluun ja kirjeiden kulkuajat pitenevät. Posti kuuluu kansalaisten peruspalveluihin ja sen turvaamisen yhtäläisenä koko maassa tulee edelleen olla tavoitteena.

 

Kouriintuntuvammin tämä kehitys näkyy SOTE ja maakuntauudistuksessa, jossa alkuperäinen tavoite palveluiden tasa-arvoisemmasta saatavuudesta jäi keskustan maakuntamallin ja kokoomuksen valinnanvapauden jalkoihin. Nyt kun totuus alkaa selvitä siitä, että ”itsehallinnollisesta” maakunnasta on valtiovallan jatke alueilla, jolle kuitenkin siirretään merkittävä osa nykyisten aidosti itsehallinnollisten kuntien tehtävistä, on syytä pohtia asiaa myös perustuslain näkökulmasta. Monet asiantuntijat ovat epäilleet, että nyt liikutaan alueellisen demokratian kannalta arveluttavilla vesillä. Ei ole vieläkään myöhäistä palata takaisin parlamentaariseen valmisteluun, jolloin olisi mahdollisuus luoda ratkaisu johon kaikki puolueet voivat sitoutua myös tuleville hallituskausille.  Tällöin kuitenkin aikataulu tammikuun maakuntavaaleista pitää unohtaa.

 

Maakuntauudistuksen lopullinen asento on yhä epävarma ja se onko maakuntavaaleihin valmistauduttava annetulla aikataululla. Jos uudistuksen asentoa ei saada muutetuksi eduskunnassa niin, että kaikki poliittiset ryhmät otetaan mukaan, on ainoa mahdollisuus vaikuttaa maakuntien sisältä ja siksikin keskustan odotettu poliittinen hegemonia on murrettava vaalien avulla. Tämän vuoksi meidän on saatava kaikki voimat liikkeelle myös maakuntavaaleissa.

 

 

Hyvää alkavaa kesää kaikille!

 

– Riitta Myller