Savo-Karjala Sosialidemokraatit: Tarvitaan politiikan täyskäännös

Ajankohtaista, Yleinen 08:54

Hallitus runnoo sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta välittämättä asiantuntijoiden toistuvista varoituksista. Keskustan hellimä maakuntahallinto ja kokoomuksen ajama valinnanvapaus tallovat alleen uudistuksen alkuperäiset tavoitteet. Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto on uudistettava, mutta ei tule rikkoa sitä mikä on nyt hyvää ja toimivaa.

Sosialidemokraatit ovat esittäneet hallituksen vaihtoehdoksi oman SOTE-mallinsa, jossa vastuu siirrettäisiin isommille harteille. Päävastuu pysyisi julkisessa tuotannossa, jota yksityinen ja kolmas sektori tukisivat. Näin varmistetaan parhaiten paitsi sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus tulevaisuudessa, mutta myös hoitoketjujen yhtenäisyys ja demokraattinen päätöksenteko. Uudistuksessa on henkilökunnan kuulemiselle annettava merkittävä rooli. SOTE-uudistuksessa on palattava alkuperäisiin tavoitteisiin ja parlamentaariseen valmisteluun.

 

Vaadimme oikeudenmukaista talouspolitiikkaa

Hallituksen talouspolitiikka on ollut työllisyyden hoidossa ponnetonta ja eriarvoisuutta kasvattavaa. Hallitus ei ole halunnut käyttää verotusta julkisen talouden tasapainottamiseen vaan toimet ovat kohdistuneet menopuolelle, jolloin kärsijöinä ovat heikommassa asemassa olevat tulonsiirtojen saajat. Samalla julkiset panostukset niin koulutukseen kuin terveydenhoitoonkin heikkenevät. Tämä syö pidemmän aikavälin talouden kasvumahdollisuuksia.

Pelottelu verotuksen maltillisista lisäämisistä työntäisi yritykset ulkomaille ei tutkitun tiedon mukaan pidä paikkaansa. Tutkimukset pikemminkin osoittavat, että verotuksen merkitys yritysten investointipäätöksissä on pieni. Parhaiten yrityksiä ja työllisyyttä tuetaan varmistamalla osaavan ja koulutetun työvoiman saatavuus ja vakaa toimintaympäristö.

SDP on esitellyt oman vaihtoehtonsa hallituksen talouspolitiikalle, joka panostaisi koulutukseen ja perheisiin ja tätä kautta myös vahvasti työllisyyteen.

 

Kunnianhimoisempaa aluepolitiikkaa

Hallituksen aluepolitiikan täydellinen puute iskee merkittävällä tavalla maakuntien elinvoimaisuuteen. Hallitus pakkaa markkinavoimien tarpeisiin sellaisia julkisia palveluita, jotka ovat historian saatossa näytelleet tärkeää osaa koko maan kehittämisessä.

On vihdoin korkea aika nähdä, että julkisen ja yksityisen sektorin hyvällä yhteistyöllä saadaan aikaa kestävästi kasvua ja työllisyyttä maakunnissa. Tästä on maamme historia onnistuneita esimerkkejä pullollaan.

Savo-Karjalan osalta valtion investoinnit ratahankkeiden kehittämiseen poikisivat liikkeelle myös merkittävän määrä yksityistä rahaa ja tätä kautta uutta taloudellista toimeliaisuutta. Samalla tulee panostaa koulutuksen tukemiseen osana työllisyydenhoitoa. Maan hallituksen leikkaukset ammatilliseen koulutuksen kohdistuivat muuta maata rajummin Itä-Suomeen, mikä vaarantaa ammattitaitoisen työvoiman saamisen, lisää nuorten syrjäytymistä ja vaikeuttaa nuorten kiinnittymistä työmarkkinoille.

 

Suomen suunta ulko- ja turvallisuuspolitiikassa

Yleinen turvallisuuden tilanne maailmassa on muuttunut. Savo-Karjalan sosialidemokraatit pitävät tärkeänä, että yltiöpäisen asevarustelun sijaan Suomen on panostettava entistä enemmän rauhanturvaamiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Savo-Karjalan sosialidemokraatit paheksuvat Sipilän hallitusta siitä, ettei Suomi ole allekirjoittanut kansainvälistä sopimusta ydinaseiden kieltämiseksi.

Suomi tarvitsee presidentin, joka ymmärtää laajan turvallisuuden merkityksen huomioiden tulevat sukupolvet. Tarvitsemme vahvan arvojohtajan näyttämään suuntaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Sosialidemokraattien ehdokas Tuula Haatainen on valmis tähän tehtävään.