Savo-Karjala Sosialidemokraatit: Tulevat vaalit määräävät Suomen suunnan

Ajankohtaista, Yleinen 12:34

Sosialidemokraatit haluavat kääntää Suomen takaisin sopimisen ja yhteistyön linjalle. Sipilän hallituksen politiikkaa ovat kauden ajan leimanneet pienituloisilta leikkaaminen, työllisyystoimien puuttuminen ja yhteiskunnan toimintojen yksityistäminen. Nämä kaikki toimet ovat lisänneet eriarvoistumista. Yhteiskunnan eri ryhmät ovat ajautuneet kauemmas toisistaan ja mielipiteet kärjistyneet. Nyt tarvitaan tulevaisuuden uskoa luovaa ja tietopohjaista politiikkaa.

 

Tarvitaan koulutuksen, sivistyksen ja tieteen kunnianpalautus, vain näin pärjäämme kansainvälisessä kilpailussa. Sosialidemokraatit ovat esittäneet oman Osaamispolku-vaihtoehtonsa, joka uudistaa koulutussektoria kokonaisuudessaan vaiheittain kohti 2030-lukua. Tämä pitää sisällään muun muassa maksuttoman varhaiskasvatuksen, joka valmistaa lapsia oppimaan ja, joka tukee tasa-arvoisempaa perusopetusta. Oppivelvollisuuden pidentäminen ja maksuton toinen aste, jotka kasvattavat koko ikäluokan mahdollisuutta kouluttautumiseen sekä ennaltaehkäisee keskeyttäneiden määrää.

 

Ihmisten ja tavaroiden liikkuminen ovat elinvoimaisen maakunnan perusedellytyksiä, oli kyseessä kiskoilla tai maanteillä tapahtuvasta liikenteestä. Itä-Suomi on viimeisten vuosien aikana jäänyt paitsioon liikennehankkeiden osalta. Koko maan tasapainoisen kehittämisen kannalta näin ei voi jatkua. Kolmen tunnin junayhteys on saatava sekä Joensuusta että Kuopiosta Helsinkiin. Myös yhteydet Joensuusta länteen Pieksämäen kautta tulee varmistaa tarvittavalla laajuudella ja lopettaa jo vuosia jatkunut epävarmuus.

 

Sosialidemokraateilla on esittää vahva vaihtoehto tulevan politiikan perustaksi. Investoimalla osaamiseen, hyvinvointiin ja ihmisiin luomme edellytyksiä myös ilmastonmuutoksen torjumiseen. Tulevissa vaaleissa on kyse Suomen suunnasta: käytä valtaasi ja äänestä!

 

Lisätietoja:

 

Piirin puheenjohtaja

Neeta Röppänen, puh: 044-7748520