Savo-Karjalan Sosialidemokraatit: Kasvu kantamaan tulevaisuuteen

Ajankohtaista, Yleinen 13:05

Savo-Karjalan sosialidemokraatit: Kasvu kantamaan tulevaisuuteen

Työllisyys kasvaa Suomessa kansainvälisen suhdanteen vauhdittamana. Kuinka voimme myös tulevaisuudessa turvata korkean työllisyyden ja tätä kautta hyvinvointivaltion palvelut? Yksi keskeinen vastaus on kattava koulutus. Se heijastuu yksilöiden työmarkkina-asemaan, palkkoihin ja elintasoon, sekä laajemmin koko kansantalouden suorituskykyyn ja hyvinvointiin.

Muuttuvien työmarkkinoiden ja koventuneen kansainvälisen kilpailun aikakaudella on tärkeää, että vahvistamme osaamista ja sivistystä sekä tutkimusta ja tuotekehitystä edelleen. Suomi kilpailee maailmalla laadulla ja osaamisella. Jatkossakin tulee mahdollistaa tuotteiden korkea jalostusaste sekä vientivetoisen kansantalouden kehitys. SDP on esittänyt oman Osaamispolku-vaihtoehtonsa, jolla koko koulutussektorimme tulee uudistaa kokonaisuutena vaiheittain kohti 2030-lukua.

Maksuton ja kaikille avoin varhaiskasvatus takaa tasa-arvoisen lähtökohdan peruskouluun perheiden varallisuudesta riippumatta. Aidosti maksuton toisen asteen koulutus mahdollistaa ponnistamisen jatko-opintoihin korkeakouluun tai laadukkaaseen ammatilliseen lisäkoulutukseen.

Pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen Suomessa maakuntien saavutettavuus on niiden elinehto. Alueiden omat vahvuudet, elinkeinot ja positiivinen työllisyyskehitys saadaan täyteen potentiaaliinsa vahvassa yhteydessä muuhun maahan. Ihmisten ja tuotteiden liikkuminen, niin kiskoilla kuin maanteillä, ovat elinvoimaisen maakunnan perusedellytyksiä.  Kolmen tunnin junayhteys Joensuusta ja Kuopiosta Helsinkiin, sekä jatkoyhteydet pohjoiseen, tulee myös vahvasti nostaa mukaan tulevaisuuden liikenneverkon suunnitteluun. Esimerkiksi Kouvolan ja Porvoon kautta rakennettava uusi ratayhteys mahdollistaisi kolmen tunnin yhteyden Helsinkiin ja samalla kiinteästi yhdistäisi koko Itä-Suomen pääkaupunkiseutuun. Tämä olisi merkittävä vetovoimatekijä vaikuttaen muiden muassa asuntotuotantoon, työllisyyteen ja alueiden vetovoimaisuuteen. Tulevalla hallituskaudella pitää jatkaa Vt. 5, Vt. 6 ja Vt. 9 suunnittelua ja investointeja.

Metsäteollisuus on merkittävä työllistäjä Itä-Suomessa ja sen rooli tulee tulevaisuudessa yhä enemmän korostumaan uusien investointien myötä. Tarvittavien raaka-ainevirtojen ja puunsaannin turvaamiseksi meidän on vahvistettava perinteikästä kestävää metsänhoitoa ja tätä kautta parannettava metsien kasvua ja niiden kykyä hiilen sitomiseen. Puun käyttöä ja erityisesti puurakentamista tulee lisätä. Lisäksi sekä teiden kunnossapitoon tulee ohjata riittävästi resursseja, jotta puun saanti edelleen sahoille ja tehtaille voidaan turvata ympärivuotisesti.

 

Lisätietoja

Piirin puheenjohtaja Neeta Röppänen 044-7748520