Piirin kevätkokouksen kannanotto

Ajankohtaista, Yleinen 19:43

SDP:n Savo-Karjalan piiri on huolissaan edistyksellisen demokratian toteutumisesta. SDP ehdottaa kaikille poliittisille ryhmille yhteisiä toimia kansalaisten äänestysaktiivisuuden kohottamiseksi. Käydyissä kuntavaaleissa äänestysaktiivisuus oli matalin Savo-Karjalan vaalipiirissä, täällä äänensä antoi vain 54,8% äänioikeutetuista. Kaikkien poliittisten ryhmien pitää toimia niin, että kansalaisten luottamus demokraattiseen päätöksentekoon palautuu.

SDP:n Savo-Karjalan piiri on huolissaan hallituksen esityksestä laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista, jossa mm. aktiiviset työvoimapalvelut ollaan yksityistämässä. SDP kannattaa työvoimapalvelujen säilyttämistä kuntien ja valtion tehtävänä. Sipilän hallituksen esitys ei perustu tutkittuun tietoon eikä esitykseen liittyviä riskejä ole arvioitu. Sipilän hallitus esittää merkittävää hallinnonuudistusta ilman että kokonaisuus on kenenkään hallinnassa. Työn vastaanottamisen pitää olla kaikissa olosuhteissa kannattavaa, kuten SDP:n esittämässä yleisturvamallissa esitetään. SDP Savo-Karjalan piiri ei usko, että liikennepalvelulain uudistuksessa lain tavoite, asiakkaalle mahdollisimman hyvät ja joustavat liikenteen palvelut, toteutuu. Taksialan hinta- ja määräsääntelyn vapauttamisen myötä harvaanasutut alueet joutuvat eriarvoiseen asemaan isoihin asutuskeskuksiin nähden. Vastauksia ei saada myöskään raideliikenteessä ilmenneisiin ongelmin. Tavarankuljetuksen vapautuksen myötä eri kuljetusyrittäjät joutuvat eriarvoiseen asemaan ja harmaan talouden mahdollisuudet kasvavat. SDP pitää kuljetustuen jatkamista täällä pitkien etäisyyksien alueella teollisuuden ja tätä kautta työpaikkojen säilymisen kannalta välttämättömän. Tulevassa kehysriihessä ei tule tehdä lyhyen tähtäimen säästöpäätöksiä, joiden vaarana on romuttaa maakuntien kasvumahdollisuuksia.

SDP Savo-Karjalan piiri näkee metsäteollisuuden ja biotalouden merkittävänä mahdollisuutena alueen elinkeinoelämän ja työllisyyden kehittämisessä. Valtion tulee turvata riittävä rahoitus Lieksan ja Iisalmen biojalostamoiden sekä Nurmeksen bioteollisuusalueen investointien liikkeelle saamiseksi. Lisäksi Vapon suunnittelema teknisen hiilen tehdas sopii erinomaisesti Ilomantsiin, jossa on valmis toimintaympäristö tehtaan sijoittamiselle. Kuopion Finnpulpin tehtaan hankesuunnitelmaa on edistettävä ympäristö – ja vesiturvallisuusvaatimuksista tinkimättä. Hallitukselta odotetaan muutoinkin aktiivisempaa otetta metsävarojen jalostamiseen ja biotalouteen liittyvien investointien ja työpaikkojen synnyttämiseksi. Suomi tarvitsee kasvua ja työpaikkoja.

SDP:n Savo-Karjalan piiri esittää, että SOTE-uudistuksen valmistelussa on palattava parlamentaariseen valmisteluun. Uudistuksen vaikutukset ulottuvat useiden vaalikausien yli ja lukuista asiantuntijat ovat esittäneet kovaa kritiikkiä Sipilän hallituksen esitykseen. Luottamus uudistuksen järkevään etenemiseen voidaan palauttaa vain jatkamalla valmistelua parlamentaarisena työskentelynä. Sipilän hallituksen esitykset palvelujen pakkoyhtiöittämisestä ja pirstaloimisesta aiheuttavat suurta huolta paitsi palveluja käyttävien kansalaisten keskuudessa myös SOTE-palveluissa työskentelevien keskuudessa. Henkilöstön asema suunnitellussa uudistuksessa on vielä tässä vaiheessa täysin auki. Tämä huolestuttaa ymmärrettävästi työntekijöitä.

Lisätietoja

Neeta Röppänen, puheenjohtaja, neeta.roppanen(a)turo.fi

Seppo Eskelinen, toiminnanjohtaja, seppo.eskelinen(a)sdp.fi