SDP Savo-Karjala: Itä-Suomen menestys vaatii uutta aluepolitiikkaa

Ajankohtaista, Yleinen 16:14

Yritykset mainitsevat tärkeimmäksi kasvua rajoittavaksi tekijäksi osaavan työvoiman saatavuusongelmat. Siihen vastataan parhaiten panostamalla osaamiseen. On tunnustettava, että ammatillisen koulutuksen reformi on täysin epäonnistunut, ja sen korjaaminen on aloitettava viipymättä.

 

Ammatillista koulutusta on vahvistettava ja työvoimapoliittista koulutusta lisättävä. Tutkintoa vailla oleville aikuisille on tarjottava räätälöityä koulutusta. Myös aikuiskoulutusjärjestelmää on uudistettava siten, että osaamista on mahdollista täydentää myös ilman uusien tutkintojen suorittamista. Kannustamalla ja mahdollisuuksia tarjoamalla saavutetaan enemmän kuin pakottamalla.

 

Myös alemman tieverkon perusrahoituksen tasoa on nostettava. Itä-Suomi elää metsistään, ja nykyisellä rahoituksella elinkeinoelämän toimintaedellytykset heikkenevät vauhdilla. Rapautuva tieverkko heikentää myös kansalaisten pääsyä palveluiden äärelle, joihin etäisyydet kasvavat keskittämisten seurauksena.

 

Lisätietoja:

piirin puheenjohtaja Neeta Röppänen

p. 044 774 8520,  neeta.roppanen(a)turo.fi