Terveisiä Brysselistä!

Yleinen 10:12

Euroopan alueiden komitea (AK) on paikallis- ja aluehallintoa edustava elin Euroopan unionissa. AK:n kautta EU:n paikallis- ja alueviranomaistahot voivat osallistua alueisiin ja kuntiin vaikuttavan EU:n lainsäädännön kehittämiseen. Alueiden komiteassa on kuusi valiokuntaa, joista itse osallistun pääasiassa ENVE-valiokunnan työskentelyyn. ENVE- valiokunta vastaa ympäristö-, ilmastonmuutos- ja energia-asioista.

Olen parhaillani Brysselissä juuri ENVE-valiokunnan kokouksessa. Tänään käsittelemme ja hyväksymme lausuntoja seuraavista aiheista: energiaunionin hallinto ja puhdas energia, rakennusten energiatehokkuus sekä uusiutuva energia ja sähkömarkkinat. Keskustelua käydään myös Euroopan avaruusstrategiasta ja ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arvioinnista.

Valiokunnassa keskustellaan vilkkaasti ja puheenvuoroja käytetään runsaasti. Ilmastonmuutokseen vaikuttaminen koetaan tärkeänä ja siihen liittyen tänään on käytetty paljon puheenvuoroja energiatehokkuuden lisäämisestä ja uusiutuvan energian mahdollistamisesta. Eri puolilla Eurooppaa ollaan eriarvoisessa asemassa uusiutuvan energian investointien toteuttamisen suhteen ja rahoitusjärjestelmien kehittäminen nähdään välttämättömänä.

Vuoropuhelu paikallisten ja kansallisten toimijoiden välillä nähdään elintärkeänä joka puolella Eurooppaa. Ilmastonmuutokseen vaikuttaminen tulee kokea merkitykselliseksi jokaisella vaikuttamisen tasolla, että saadaan aikaan aitoa vaikuttavuutta. Mielenkiintoista on huomata, että esim. tuulivoimaloiden sijoittaminen tuntuu puhuttavan niin Suomessa, Tanskassa kuin Alankomaissakin. Puhdas energia koetaan siis tärkeänä, kunhan se ei pilaa omaa maisemaa…

Rakennusten energiatehokkuudesta keskusteleminen ilmastonmuutoksen kannalta koskettaa jokaista omakotitalon rakentajaa ja remontoijaa. Itse pidän keskeisenä sitä, että EU:n sääntelyssä huomioidaan entistä paremmin kansalliset ja paikalliset erityispiirteet, olosuhteet, talouden tilanteet ja alueen väestönkehitys. Harvaan asutussa Suomessa tulee kotitalouksien voida panostaa mahdollisiin korjausrakentamiseen taloutensa antamissa puitteissa.

Kevät täällä Brysselissä on jo pitkällä. Aurinkoista kevättä!
Sanna Parkkinen
Liperin kunnanvaltuuston 2. vpj
Alueiden komitean varajäsen