Terveisiä Kuntaliiton valtuuskunnasta

Ajankohtaista, Yleinen 16:24

Kuntaliiton valtuuskunnan (ent. valtuuston) järjestäytymiskokous pidettiin Kuntatalolla Helsingissä 22.2.2018. Kuntaliiton valtuuskuntaan on valittu kuntien valtuustoista yhteensä 76 jäsentä, joista 17 on sosialidemokraattisen puolueen kunnanvaltuutettuja.

 

Savo-Karjalan vaalipiiristä SDP:n edustajina valtuuskunnassa toimivat Varkauden kaupunginhallituksen puheenjohtaja Timo Suhonen sekä allekirjoittanut.

 

Järjestäytymiskokouksessa uusille valtuuskunnan jäsenille esiteltiin Kuntaliiton toimintaa ja käytiin läpi vuonna 2016 hyväksytty Kuntaliiton strategia. Kuntaliiton tärkeimmiksi tehtäviksi määriteltiin kuntien ja koko kunta-alan edunvalvonta, palvelutoiminta ja kehittämistyö. Kuntaliiton vahvuudeksi todettiin monialainen osaaminen ja kuntien toiminnan ja toimintaedellytysten kokonaisnäkemys. Esityksissä samoin kuin valtuuskunnan jäsenten puheenvuoroissa esille nousi jatkuvasti maakunta- ja soteuudistus. Kuntaliiton toimintaan maakunta- ja soteuudistus tulee vaikuttamaan suoraan, mikäli tulevat maakunnat halutaan kuntien tavoin ottaa Kuntaliiton jäseniksi. Maakuntien liittyminen Kuntaliittoon edellyttää liiton sääntöjen muuttamista ja tästä päätös kuuluu Kuntaliiton valtuuskunnalle.

 

Asiaan kuuluvasti järjestäytymiskokouksessa valittiin valtuuskunnalle puheenjohtaja sekä tehtiin valinnat edustajista muun muassa kuntaliiton hallitukseen, pienten kuntien neuvottelukuntaan sekä Suomen kuntasäätiön hallitukseen. Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Keskustan Mauri Pekkarinen, 1. varapuheenjohtajaksi SDP:n Joona Räsänen ja 2. varapuheenjohtajaksi Kokoomuksen Markku Markkula. Hallituksen puheenjohtajaksi, samoin kuin kuntasäätiön hallituksen puheenjohtajaksi, valittiin SDP:n Sirpa Paatero. Onnea Sirpa ja Joona!

 

Mari Ojalammi

Joensuu