Tuula Väätäinen: Hallituksen lupaama vanhustenhoidon henkilöstömitoitus etenee

Ajankohtaista 12:04

SDP:n Tuula Väätäinen: Hallituksen lupaama vanhustenhoidon henkilöstömitoitus etenee
23.6.2020 19:54:33 | SDP EDUSKUNTA

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Eduskunta on tänään 23.6. päättänyt henkilöstömitoitusta koskevan hallituksen lakiehdotuksen hyväksymisestä. Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen HE 4/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen mukaisesti henkilöstömitoitus laitoshoidossa ja palveluasumisessa ympärivuorokautisessa vanhustenhoidossa astuu voimaan porrastetusti. Mitoitus nousee vähitellen siten, että kuluvan vuoden lokakuusta alkaen mitoitus on 0,5. Vuoden 2021 alusta 0,55 ja vuonna 2022 0,6 työntekijää asiakasta kohden. Henkilöstömitoituksen 0,7 taso saavutetaan huhtikuussa vuonna 2023.

– Hallituksen lupaama vanhustenhoidon henkilöstömitoitus etenee. Kirjaamalla mitoituksen lakiin varmistamme laadukkaan hoidon ikäihmisille ja tarvittavan määrän hoitajia. Hoitajamitoituksen päätavoitteena on varmistaa iäkkäiden henkilöiden perustuslain mukainen oikeus välttämättömään huolenpitoon ja riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Henkilöstömäärän lisäys hoitoalalla vaikuttaa myönteisesti hoitajien työoloihin, työturvallisuuteen ja mahdollisuuteen tehdä työtään ammattimaisesti ja eettisesti kestävällä tavalla, sanoo kansanedustaja Tuula Väätäinen.