Hoitotyöntekijäpula uhkaa sote-uudistuksen onnistumista

 12.12.2022  09:13   Merja Mäkisalo-Ropponen

Kuntien eläkevakuutus (Keva) arvioi vuosi sitten, että tarvitaan 8000 sairaanhoitajaa paikkaamaan sairaanhoitajapulaa. Keva arvioi myös, että seuraavan kymmenen vuoden aikana eläköityy 13 000 sairaanhoitajaa ja 18 000 lähihoitajaa. Lisäksi hoitotyöntekijät jäävät entistä useammin työkyvyttömyyseläkkeelle. Mielenterveysongelmat ovat ohittaneet tuki- ja liikuntaelinsairaudet yleisimpinä eläkkeelle jäämisen syynä. Kevan tilastojen mukaan sekä sairaanhoitajien että lähihoitajien keskimääräinen työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisikä on noin 53 vuotta.  Pelkkä koulutuspaikkojen lisääminen ei riitä, jos työolosuhteiden takia hoitajat eivät jaksa olla eläkkeelle asti töissä.

Yli puolet hyvinvointialueilla työskentelevistä työntekijöistä on hoitotyön ammattilaisia. Hoitotyöntekijäpula uhkaa tällä hetkellä koko sosiaali- ja terveystoimen toimintaa ja myös sote-uudistuksen onnistumista. Siksi on käsittämätöntä, että joillakin alueilla edelleen kysytään, tarvitaanko hyvinvointialueen ylimpään johtoon hoitotyönjohtajaa.

Johtamisen merkityksestä sosiaali- ja terveysalalla on olemassa paljon tutkittua tietoa. Hyvällä johtamisella tai sen puutteella on suora yhteys mm. henkilöstön hyvinvointiin, alalla pysymiseen, hoidon laatuun ja potilasturvallisuuteen sekä kustannustehokkuuteen.