Kevätpiirikokouksen julkilausuma 29.4.2023: Tuleva hallitus ei saa unohtaa Itä-Suomea.

KEVÄTPIIRIKOKOUS 29.4.2023

                                                                                                                                  JULKAISUVAPAA HETI

JULKILAUSUMA

TULEVA HALLITUS EI SAA UNOHTAA ITÄ-SUOMEA

Savo-Karjalan Sosialidemokraatit kantaa huolta siitä, kuinka mahdollinen kokoomusvetoinen oikeistohallitus aikoo varmistaa koko Suomen edut.

Esimerkkinä mainittakoon Väyläviraston suunnitelma sulkea Karjalan rata jopa vuodeksi Kiteellä Syrjäsalmen uuden ratasillan rakennustyön vuoksi. Toteutuessaan suunnitelma tarkoittaisi matka-ajan hidastumista matkustajille ja liikennemottia teollisuudelle ja kaupalle. Tämä heikentäisi alueemme saavutettavuutta varsinkin, kun lentoyhteydet ja tieverkoston kunto ovat myös ala-arvoisella tolalla.

Lisäksi riskinä on, että leikkauspolitiikka tulee entisestään eriarvoistamaan Suomea ja vähentämään esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluita eri alueilla; erityisesti syrjäseuduilla, pienillä paikkakunnilla ja maaseutualueilla.

Sosialidemokraatit kävivät näkyvän ja tuloksellisen vaalikampanjan, jonka ansiosta saimme 3 lisäpaikkaa ja 71 000 ääntä enemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Savo-Karjalassa demareiden äänimäärä nousi 4 500 äänellä.

Tulos oli hyvä, mutta se riitti tällä kertaa kolmanneksi suurimman puolueen asemaan. Uudistuspolitiikan sijaan vaalikeskusteluja hallitsivat velkapaniikin, talouden sopeuttamisen ja leikkausten teemat.

Sanna Marinin hallitus on tehnyt historiallisen sote-uudistuksen ja panostanut nuorten koulutukseen uudistamalla toisen asteen koulutusta ja pidentämällä oppivelvollisuutta. Työllisyysaste on ennätyksellisen korkea 75 prosenttia.

Valtion velkaantumista voidaan hillitä ilman leikkauksia etuuksiin tai palveluihin. Tärkeää on kasvun luominen ja uusien työpaikkojen synty. SDP:n talouspolitiikan perustana on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä, työllistävä kasvu, jossa julkista taloutta vahvistetaan pikemminkin talouskasvun, työllisyyden, hallinnon tehostamisen ja veropohjien tiivistämisen kautta.

Vaikka SDP jäisi tällä vaalikaudella oppositioon, tulevat Savo-Karjalan Sosialidemokraatit ja aluettamme edustavat kansanedustajat tekemään kaikkensa, että äänemme kuuluu päätöksenteossa eikä alueiden elinvoimaa heikentäviä päätöksiä hyväksytä.