Merja Mäkisalo-Ropponen: Kestävän kehityksen edistäminen on myös turvallisuuspolitiikkaa

Kestävän kehityksen edistäminen on myös turvallisuuspolitiikkaa

Parin viikon sisällä eduskunnassa on keskusteltu sekä kestävän kehityksen toimintaohjelmasta että valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta. Tietyiltä osin nämä asiat liittyvät toisiinsa. Turvallinen maailma on suomalaisten etu ja yksi keskeinen tekijä turvallisuuden edistämisessä on ilmastonmuutoksen hillintä. Toteuttamalla kestävän kehityksen tavoitteita pystytään vähentämään ilmastouhkia, köyhyyttä ja eriarvoisuutta, jotka aiheuttavat laajempia turvallisuusuhkia.

Onkin erittäin myönteistä, että myös ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa ilmastonmuutoksen hillintä on voimallisesti esillä. Näitä asioita ei voi erottaa toisistaan. Suomi on ollut aktiivinen kansainvälisesti ja esimerkiksi YK:ssa pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että turvallisuusneuvosto käsittelee myös ilmastonmuutosta ja työstää tarvittavaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietopohjaa ilmastonmuutoksen riskeistä turvallisuudelle.Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden häviäminen ja pandemiat ovat keskeisiä globaaleja haasteita ja siksi näitä ongelmia on ratkottava yhdessä.

Kehityspolitiikka on myös keskeinen osa Suomen arvo- ja ihmisoikeusperusteista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Köyhyyden poistaminen, eriarvoisuuden vähentäminen ja ilmastonmuutoksen hillintä vahvistavat kaikki ihmisoikeuksien toteutumista sekä lisäävät vakautta ja vahvistavat globaalia turvallisuutta.

Kehitysavussa on tärkeää pyrkiä vaikuttamaan yhteiskuntiin niin, että pakosta aiheutuvan muuttoliikkeen perimmäiset syyt vähenevät. Ilmastonmuutos on yksi keskeinen pakolaisuutta lisäävä tekijä. Laajasti ajatellen kaikki Suomen tekemä kehitysyhteistyö vaikuttaa myös muuttoliikkeen juurisyihin, mutta erityisen tehokas keino on tyttöjen koulutuksen vahvistaminen.

Koronapandemia on tuonut hyvin esille myös globaalin terveysturvallisuuden haasteet. Rajat ylittävien terveysuhkien torjuminen edellyttää tehokasta kansainvälistä yhteistyötä pandemiavarautumisen ja kriisinkestävyyden kehittämiseksi. Esimerkiksi pääministeri Marin on peräänkuuluttanut EU:lta tiiviimpää yhteistyötä pandemian voittamiseksi. Osallistumalla tähän yhteistyöhön ja tukemalla muita Suomi edistää tehokkaasti myös omaa turvallisuuttaan.

-Merja Mäkisalo-Ropponen

kansanedustaja (sd)

Kommentit

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *